Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

El Govern consolida i eleva a decret la comissió de seguiment del protocol de maltractament infantil

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Govern, a petició de la Conselleria d’Afers Socials i Esports, ha aprovat el decret que regula i consolida la Comissió de Seguiment del Protocol marc interdisciplinari de maltractament infantil de les Illes Balears, que s’aplica des de l’any 2010.

Aquest Decret regula i normalitza el que fins ara eren reunions entre tècnics i polítics de les diverses administracions de caràcter voluntari.

El Protocol es configura com l’instrument bàsic per assolir la coordinació de totes les administracions públiques en la intervenció en casos de maltractament infantil a les Illes Balears. El que es vol és millorar l’atenció per reduir la victimització que pateixen els infants i els adolescents que han rebut maltractament i garantir el compliment dels seus drets i llibertats. Disposa, a més, que tots els protocols de detecció, valoració i intervenció en casos de maltractament infantil que puguin elaborar les diferents administracions públiques competents han de ser conformes amb les directrius que estableix aquest Protocol.

Cal tenir en compte que el fet que el Protocol afecti diferents àmbits (especialment el sanitari, l’educatiu, el de serveis socials i el policial) suposa que hi estiguin implicades diferents administracions públiques, tant autonòmiques com locals i estatals. L’article 35.2 de la Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l’atenció i els drets de la infància i l’adolescència de les Illes Balears, estableix que, per a la detecció i la notificació de tota forma de violència, s’han d’establir els mecanismes de coordinació adequats, especialment entre els àmbits esmentats.

[Font: Conselleria d’Afers Socials i Esports. 31/05/2021]

[Foto: ankxt / Are you ok? / CC BY 2.0]