Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

El Centre Nacional de Dosimetria mesura l'exposició radiològica de 50.000 professionals

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Centre Nacional de Dosimetria (CND), que depèn de l'Institut Nacional de Gestió Sanitària (INGESA), actua com a servei de dosimetria personal per a més de 50.000 professionals sanitaris del Sistema Nacional de Salut (SNS) exposats a radiacions ionitzants.

La prestació d'aquest servei consisteix en el control mitjançant l'ús del seu dosímetre personal, amb què s'obtenen les dosis de radiacions a què ha estat exposat. Per avançar en la millora d'aquest servei, el CND ha adquirit 16.000 nous dosímetres per un import de 954.720 euros.

Aquest servei de dosimetria personal a les institucions sanitàries del SNS que ofereix el CND, té com a objectiu la prevenció de la salut dels professionals sanitaris respecte de les radiacions ionitzants percebudes en l'exercici de la seva professió.

El control dosimètric individualitzat es realitza en aquest centre de l'INGESA mitjançant un sistema en què es procedeix a la lectura d'aquests dosímetres, incorporant-se la dosi rebuda al seu historial dosimètric per al seu posterior control per part dels responsables de Protecció Radiològica de les distintes institucions sanitàries a qui presta el servei.

El CND ha estat declarat com a servei essencial durant la pandèmia de la COVID-19 en tractar-se d'un centre, servei i establiment sanitari, determinat pel Ministeri de Sanitat d'acord amb l'Ordre SND/310/2020, de 31 de març, dictada en virtut del RD-Llei 9/2020 de 27 de març.

[Font: Ministeri de Sanitat. 25/08/2021]

[Foto: Hospital Universitari Son Llàtzer]