Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Les entitats podran cobrar anticipadament el 80% de les subvencions de salut pública

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Govern ha autoritzat a la consellera de Salut i Consum el pagament anticipat del 80% de les subvencions concedides a les entitats beneficiàries de la convocatòria de subvencions i d’aportacions econòmiques als centres públics titularitat de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per dur a terme activitats en matèria de salut pública per a l’exercici de 2022 sense l’exigència de la justificació prèvia. El 20% restant el cobraran en haver presentat la justificació pertinent.

Aquesta mesura es fonamenta en la situació financera de moltes de les potencials entitats beneficiàries, les quals, sense rebre els fons per aquesta via difícilment podrien dur a terme aquestes activitats i, d’altra banda, es tracta d’activitats d’interès general.

L’import de la convocatòria augmenta en 35.500 € en relació amb l’any passat, en què s’hi destinaren 167.000 €. Així, en total, a aquests ajuts s’hi dediquen 203.000 €, amb càrrec als pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per a 2022.

Les subvencions i les aportacions permetran dur a terme activitats relacionades amb la salut pública que es classifiquen en les línies que es detallen tot seguit:

  • Ajuts per dur a terme programes i projectes de promoció de la salut en l’àmbit comunitari i en col·lectius en risc d’exclusió social.
  • Ajuts per dur a terme programes i projectes de promoció i educació per a la salut en els centres educatius que participen en el Programa de Centres Educatius Promotors de la Salut (CEPS) de les Illes Balears.
  • Ajuts per a la promoció de la donació de sang i la captació de donants mitjançant cita prèvia en tots els municipis de les Illes Balears. Aquest ajut ha d’estar destinat a associacions municipals o autonòmiques de qualsevol classe que vulguin involucrar-se en la promoció de la donació de sang planificada.
  • Prevenció de la infecció del VIH i altres infeccions de transmissió sexual en la població general i en col·lectius específics d’afectats.
  • Ajuts per a associacions de pacients.
  • Ajuts per a projectes d’intervenció en l’àmbit penitenciari destinats a persones penades amb perfil d’addiccions i les seves famílies.
  • Ajuts per a projectes de prevenció i reducció de danys de consum de drogues associades a relacions sexuals.
  • Ajuts per a la realització de programes i projectes que promoguin la seguretat dels aliments en els entorns familiar, comunitari o d’associacions d’empreses alimentàries.

Les activitats en matèria de salut pública que s’han de subvencionar tenen per finalitat comuna contribuir a la promoció i la protecció de la salut de les persones i de determinats col·lectius de persones, així com prevenir les malalties, per la qual cosa es considera que es tracta de projectes i programes que són d’interès públic.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 21/02/2022]

[Foto: Conselleria d'Afers Socials i Esports]