Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Promoció del bon tracte, prevenció de l'edatisme

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El terme edatisme va ser formulat per Robert Butler durant els anys 60 per referir-se als estereotips i prejudicis existents al voltant de l'edat de les persones. Les investigacions suggereixen que la discriminació per motius d'edat pot ser ara més generalitzada que el sexisme i el racisme, i té conseqüències greus.

És important informar i conscienciar sobre la discriminació per motius d'edat o edatisme i de les seves conseqüències, tant per a les persones majors com per a la societat en general.

L'edatisme forma part de la nostra comprensió de l'envelliment i les nostres relacions intergeneracionals i perpetua conceptes estereotipats de les persones majors, limitant la nostra comprensió de la diversitat existent en la vellesa, transformant-se en una actitud comuna en les nostres relacions familiars, personals i les nostres pràctiques professionals, amb conseqüències tant per a les persones majors com per la societat.

Entre els efectes de l'edatisme per a les persones majors i la societat podem trobar les següents:

 • Produeix estrès cardiovascular.
 • Els adults majors amb actituds negatives sobre l'envelliment poden viure 7,5 anys menys que els que tenen actituds positives.
 • Condiciona la percepció negativa, endarrerint la realització d'adaptacions estructurals de l'habitatge i poden comportar risc d'autoexclusió.
 • Perpetua creences estereotipades sobre l'envelliment, de manera que deixen de tenir presència i representació en mitjans de comunicació i activitats públiques, amb la consegüent invisibilització i absència de participació en la presa de decisions.
 • Contribueix a la regulació del mercat laboral, limitant-ne l'accés a persones d'edat.
 • Pot suposar que vegin dificultat l'accés a informació i serveis en què la transformació tecnològica prioritzi elements comunicatius o d'accés que suposin una bretxa digital
 • Pot influir també en actituds negatives en la prestació de cures a llarg termini, limitant els recursos orientats a patologies cròniques i perpetuant el model d'atenció a la malaltia aguda.

Entre les eines per fer front a l'edatisme trobam:

 • Comprendre l'envelliment com una etapa més de la vida.
 • Contrarestar els conceptes negatius i estereotipats amb el reconeixement de la diversitat en la vellesa. Els canvis causats per l'edat han de ser objecte de respecte.
 • Participació informada de les persones majors en la presa de decisions, especialment en aquelles en les que hi estiguin implicades.

Enllaços d'interès

[Font: Ministeri de Sanitat. 10/06/2022]

[Foto: CS de Vila. Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera]