Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Més de 13.600 persones han accedit a la PrEP d'ençà que va entrar a formar part de la Cartera Comú de Serveis del SNS

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La dada s'ha publicat a l'informe de resultats del Sistema d'informació de programes de Profilaxi Preexposició al VIH a Espanya (SIPrEP), que va començar a funcionar el març de 2020. Entre novembre del 2019 i maig del 2022, 14 comunitats autònomes s'han adherit a SIPrEP i vuit d'elles n'estan incorporant dades en temps real.

El Ministeri de Sanitat ha registrat que 13.652 persones han accedit als tractaments de Profilaxi Preexposició al VIH (PrEP), fins al passat mes de maig de 2022, en tot el territori espanyol.

La dada s'ha publicat a l'informe de resultats del Sistema d'informació de programes de Profilaxi Preexposició al VIH a Espanya (SIPrEP) amb l'objectiu d'observar el desenvolupament i els resultats dels programes públics de PrEP a Espanya i conèixer-ne les característiques, l'evolució clínica i l'efectivitat d'aquesta nova intervenció en les persones usuàries de PrEP a les diferents comunitats i ciutats autònomes.

A Espanya, la PrEP va ser inclosa com a prestació farmacèutica a la Cartera Bàsica de Serveis del Sistema Nacional de Salut el 30 de setembre de 2019 i, el març de 2020, va posar-se en marxa el Sistema d'informació de programes de Profilaxi Preexposició al VIH a Espanya (SIPrEP).

El juny del 2020 va iniciar-se el Conveni entre la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació i la Societat Espanyola Interdisciplinària de Sida (SEISIDA), per a dur a terme les activitats de suport a la implementació i seguiment de la profilaxi preexposició al VIH, així com la prevenció d'altres ITS.

Entre el novembre de 2019 i el maig de 2022, 14 comunitats autònomes s'han adherit a SIPrEP i vuit estan incorporant dades en temps real. El nombre d'usuaris de PrEP amb una visita inicial en aquest període va ser de 1.398, fet que suposa el 10,2% del total estimat d'usuaris de PrEP a Espanya.

La caracterització dels usuaris de PrEP al SIPrEP confirma que les persones que reben aquest tractament preventiu tenen un alt risc d'adquirir el VIH i un 10% varen ser diagnosticats d'una altra infecció de transmissió sexual (ITS) durant la visita inicial, la qual cosa posa en relleu la importància d'aquests programes per a la detecció i tractament primerenc de les ITS no diagnosticades prèviament.

L'adherència terapèutica va ser molt elevada, però s'ha d'incidir en la consulta per tal d'optimitzar l'eficàcia del tractament. Es posa de manifest la necessitat de coordinació de totes les entitats i administracions implicades per avançar conjuntament en l'eliminació del VIH i altres ITS per a l'any 2030.

PrEP

L'Agència Europea de Medicaments (EMA) i l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) varen autoritzar la indicació del TDF/FTC diari com a tractament preventiu de la infecció pel VIH el 2016.

La PrEP consisteix en la prescripció diària, en una única pastilla, de Tenofovir disoproxil i Emtricitabina (TDF/FTC) a persones amb risc d'adquirir el VIH i forma part del paquet de mesures farmacològiques i no farmacològiques, amb eficàcia provada, dirigides a la prevenció del VIH, denominada estratègia de prevenció combinada.

Les estratègies de prevenció combinada integren la prevenció del VIH i d'altres ITS, així com d'altres problemes de salut i estan en consonància amb les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i ONUSIDA.

[Font: Minsteri de Sanitat. 18/08/2022]  

[Foto: Alyssa L. Miller / Insomnia / CC BY 2.0]