Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

El Ministeri de Sanitat ha posat en marxa la prova pilot de l'estudi PaRIS de resultats de l'atenció sanitària percebuts pels pacients

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

A l'estudi hi participen més de 20 països i el promou l'Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE). A PaRIS (Patient-Reported Indicator Survey) hi participen pacients de 45 anys o majors, que hagin estat atesos per Atenció Primària en els mesos previs. 

El Ministeri de Sanitat està efectuant la fase de pilotatge de l'estudi PaRIS per a conèixer la percepció dels pacients sobre l'atenció sanitària. 

PaRIS és el primer estudi internacional que mesura els resultats en salut i l'experiència amb Atenció Primària referits pels mateixos pacients, amb l'objectiu de contribuir a desenvolupar sistemes de salut més centrats en les persones. A Espanya, l'estudi el lidera el Ministeri de Sanitat i està dirigit a pacients de 45 anys o majors, que hagin estat atesos al seu centre de salut durant els sis mesos previs a l'enquesta.

Aquest estudi està planificat en tres fases, el desenvolupament del qual s'estén des del gener de 2019 fins al desembre de 2023.

En la primera fase s'ha dut a terme el disseny general del projecte i la seva adaptació per a Espanya, cosa que inclou aspectes de mostratge, confecció, traducció i validació dels qüestionaris de pacients i professionals mitjançant un test cognitiu.

En la segona fase, en marxa actualment, es farà una prova pilot sobre 1.250 pacients per a comprovar que l'estudi compleix amb els requisits metodològics necessaris i, ja en la tercera fase, es farà efectiu l'estudi principal, l'any 2023, que permetrà l'anàlisi dels resultats, tant per a Espanya en el seu conjunt com per a cada comunitat autònoma. L'estudi permetrà, a més, la comparació dels indicadors entre els països participants.

PaRIS busca incorporar la perspectiva dels pacients en els sistemes sanitaris, ja que la seva visió és imprescindible per a comprendre diferents aspectes sobre l'adequació de la prestació de serveis assistencials i la qualitat de la pràctica clínica. Així mateix, els resultats de l'estudi podran orientar les estratègies perquè els pacients se sentin cada vegada més implicats en la planificació i presa de decisions sobre la seva salut.

Per tant, s'espera que la perspectiva del pacient ajudi a la formulació de polítiques de millora del Sistema Nacional de Salut, de forma que les intervencions estructurals, organitzatives i d'innovació tecnològica tenguin present aquest punt de vista, particularment en relació amb l'atenció als pacients crònics en l'àmbit de l'Atenció Primària.

A l'estudi PaRIS hi participen totes les comunitats autònomes i l'INGESA (Ceuta i Melilla), a més de tenir la col·laboració de societats científiques de medicina i d'infermeria d'Atenció Primària, així com d'organitzacions de pacients.

Per dur a terme la prova pilot que es troba en curs i que va iniciar-se la darrera setmana de juliol, el Ministeri de Sanitat ha convidat expressament a participar a les persones que han estat seleccionades en la mostra de pacients. Igualment, ha sol·licitat la seva col·laboració a un conjunt de professionals sanitaris d'Atenció Primària. La valuosa cooperació de tots ells a l'estudi pilot està sent fonamental perquè el projecte es desenvolupi correctament.

Per a més informació, consulta l'enllaç a l'Enquesta de Resultats del Projecte PaRIS.

[Font: Ministeri de Sanitat. 08/08/2022]

[Foto: Àrea de Salut de Menorca]