Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Conveni entre el Ministeri de Sanitat i la IHAN per la promoció i protecció de la lactància i la humanització del part

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 207, del dia 29 d'agost de 2022, s'ha publicat la resolució del 21 d'agost de 2022, de la Secretaria d'Estat de Sanitat, per la qual es publica el Conveni entre la Direcció General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat i la Iniciativa per a la Humanització de l'Assistència al Naixement i la Lactància (IHAN-UNICEF), per a la promoció, protecció i suport a la lactància materna, i per a la potenciació de la humanització de l'assistència al naixement.

El Ministeri de Sanitat i la IHAN-UNICEF han signat un conveni amb l'objectiu de promoure la salut i el benestar de les mares i de la primera infantesa mitjançant la protecció, promoció i suport a la lactància materna, i el foment de la humanització i la qualitat de les pràctiques clíniques relacionades amb l'atenció al part, el naixement i el puerperi.

Per aconseguir-ho, la DG de Salut Pública i la IHAN es comprometen a treballar conjuntament per a l'efectiva implementació de les iniciatives següents:

  • La IHAN coordinarà la Comissió Nacional de la IHAN-UNICEF.
  • Col·laborarà en les tasques de representació en fòrums o grups d'experts o estratègies sobre lactància materna i els seus beneficis.
  • Dissenyarà i desenvoluparà cursos de captació on-line sobre lactància materna per a professIonals sanitaris i fomentarà la creació de tallers telemàtics d'assessorament sobre lactància materna.
  • Sensibilitzarà a la població general sobre les recomanacions internacionals i nacionals sobre lactància materna.
  • Fomentarà la recerca i l'intercanvi de coneixement sobre lactància materna a través de l'organització del Congrés Espanyol de Lactància Materna, de periodicitat biennal, així com la jornada anual d'entrega de diplomes IHAN.
  • Durà a terme el seguiment i les avaluacions periòdiques necessàries en aquells centres sanitaris acreditats en alguna de les fases de la iniciativa IHAN, per aconseguir que les accions de millora implementades perdurin en el temps.
  • Promourà de forma específica l'acreditació IHAN en els centres de salut.

El Ministeri de Sanitat, per la seva banda, aportarà 150.000 euros per al finançament del Conveni.

[Font: BOE núm. 207. 29/08/2022]

[Foto: Catalina Artigues Mascaró]