Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Més de 77.500 persones estan diagnosticades de diabetis en el sistema públic de les Balears

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Servei de Salut de les Illes Balears té diagnosticades 77.523 persones de diabetis mellitus, una malaltia freqüent, prevalent i amb possibles complicacions greus. No obstant això, el diagnòstic precoç i un tractament adequat permeten millorar el pronòstic i la qualitat de vida de les persones que la pateixen. 

Són dades que ha facilitat l’Estratègia de Diabetis de les Illes Balears, que depèn de la Direcció General de Prestacions i Farmàcia, amb motiu del Dia Mundial contra aquesta malaltia crònica, celebrat el passat 14 de novembre.

La incidència, a més, augmenta i ja constitueix una de les causes principals de morbimortalitat del món. La causa d’aquest augment es pot explicar, en part, per la millora dels mètodes diagnòstics i per un tractament més efectiu de la malaltia, cosa que ha permès allargar l’esperança de vida de la persona amb diabetis. També perquè de cada vegada hi ha més persones amb factors de risc: obesitat, sedentarisme, dislipèmia i pitjors hàbits alimentaris, de promoció de la salut i de prevenció de la malaltia.

La diabetis, si no es controla adequadament, pot provocar complicacions microvasculars als ulls (retinopatia, cataractes, glaucoma, ceguesa), els ronyons (nefropatia diabètica, que pot desembocar en una insuficiència renal crònica que requereixi un tractament d'hemodiàlisi o un trasplantament renal) i els nervis perifèrics. A més, les persones diabètiques tenen més probabilitats de patir alguna malaltia cardiovascular o cerebrovascular (infart de miocardi, angina de pit, arteriopatia perifèrica i ictus cerebral). El diagnòstic precoç també és fonamental a l’hora de tractar la malaltia, ja que el temps d’evolució també influeix en les complicacions que pot arribar a presentar.

77.523 persones diagnosticades de diabetis a atenció primària

A les Illes Balears, ara per ara, hi ha diagnosticats 77.523 pacients en el sistema de salut públic -segons les dades obtingudes dels registres d’històries clíniques d’atenció primària- i la majoria (56,89%) són homes, mentre que el 43,11% restant són dones. D’aquest grup, 45.888 són majors de 65 anys, 30.802 tenen entre 14 i 65 anys i els 833 restants són menors de 14 anys. Per illes, Mallorca registra 62.601 casos, Menorca 5.593, Eivissa 8.780 a Formentera són 549.

Atenció dels pacients amb diabetis

Pel que fa a l’atenció dels pacients amb diabetis, destaca el gran avenç que s'està produint en els darrers anys en relació amb els dispositius per al control d'aquests pacients. En aquest sentit, s'ha avançat molt en la indicació d’infusors d’insulina (bombes d’insulina) i també en els dispositius de monitoratge de glucosa tant en pacients adults com en pacients infantils.

Pel que fa als sensors de monitoratge de glucosa, la Comissió de Prestacions, Assegurament i Finançament (CPAF) ha acordat, entre els anys 2021 i 2022, el finançament per a pacients amb diabetis tipus I i també per a pacients amb diabetis tipus II. Aquest darrer grup es troba actualment en procés d’incorporació d’aquests sensors. Per això, atès que es tracta d'un gran nombre de pacients, la CPAF ha acordat un ordre de priorització de grups de pacients en funció de les característiques clíniques i es preveu que l'any 2024 s’hagi completat.

Concretament, segons les dades facilitades per la Central de Compres del Servei de Salut, aquest any 2022 fins ara, s’han adquirit 2.945 infusors i 62.037 sensors. Cal advertir que els sensors es canvien cada 14 dies, per la qual cosa es calcula que hi ha devers 2.400 persones que se’n beneficien a les Balears, i els infusors cada mes, la qual cosa implica que se n’administren a devers 250 pacients.

Estratègia de Diabetis de les Illes Balears

Un dels projectes que es desenvolupen en el marc de l'Estratègia de Diabetis de les Balears és la priorització de les accions que el Comitè Tècnic de l'Estratègia ha identificat com a més necessàries a l'hora de millorar l’atenció i la qualitat de vida dels pacients amb diabetis de la comunitat autònoma.

S'han seleccionat 23 accions prioritàries que estan en procés de priorització i ordenació temporal per dur-ne a terme la implementació, encara que algunes ja s’han començat a posar en marxa:

  • Millorar el cribratge periòdic de nefropatia diabètica.
  • Fer el cribratge de retinopatia amb cambra no midriàtica a tots els pacients amb diabetis atesos en els centres de salut de la comunitat.
  • Implementar sistemàticament a l’atenció primària l’exploració anual del peu diabètic (PD) i la derivació precoç als serveis especialitzats (cirurgia general i cirurgia vascular).
  • Incloure en el finançament públic els sistemes de monitoratge continu de glucosa per a pacients amb DM-1 i DM-2 insulinitzats que puguin obtenir-ne un benefici.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 14/11/2022]

[Foto: Infosalut. @JorgeGManosalva / Medició de glucèmia / CC BY-NC-SA 4.0]