Categories: Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Institucions sanitàries

S'autoritza un conveni entre Salut i UBES per a la cobertura sanitària de ciutadans estrangers temporals comunitaris i britànics

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Es tracta d’un conveni de col·laboració per un import de 3,1 milions d’euros. Aquesta col·laboració és imprescindible per evitar la saturació de la sanitat pública.

El Consell de Govern atorga al director general del Servei de Salut de les Illes Balears l’autorització prèvia per formalitzar el conveni de col·laboració entre Salut i la Unió Balear d’Entitats Sanitàries (UBES) per a la cobertura de l’assistència sanitària de ciutadans estrangers temporals comunitaris i britànics per un import de 3.180.966 €.

Amb la signatura d'aquest conveni, el Servei de Salut cobrirà econòmicament l’assistència sanitària prestada per les entitats sanitàries associades a UBES i adherides al conveni dels ciutadans temporals comunitaris i britànics, sempre que estiguin en possessió de la targeta sanitària europea (TSE) en vigor en el moment de la seva assistència o un document equivalent per als ciutadans temporals britànics, i que aquesta assistència no pugui ser coberta per cap altra assegurança.

La Unitat d’Admissió Corporativa del Servei de Salut no admetrà la facturació de cap prestació que no estigui estrictament definida en aquest conveni.

El sistema sanitari públic de les Illes Balears necessita reprendre el ritme de l’activitat assistencial ordinària que s’ha vist afectat a causa de la pandèmia. També és necessari agilitar les llistes d’espera i continuar amb el control de la pandèmia de la COVID-19. Per tot això, es considera necessària la col·laboració entre el sistema públic de salut i el sector privat, no tan sols des de la perspectiva del període estival sinó també al llarg de tot un any.

Dins la col·laboració plantejada entre les dues parts, l’atenció sanitària que les entitats associades a UBES puguin donar als ciutadans estrangers temporals europeus o britànics, tant des de les seves instal·lacions hospitalàries com des de les seves instal·lacions extrahospitalàries, permetrà l’esponjament del sistema públic de salut.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 06/02/2023]

[Foto: Govern de les Illes Balears]