Categories: Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Institucions sanitàries

Valoració del COIBA davant la gestió infermera de la demanda a AP

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

L’Associació Balear d’Infermeria Comunitària va celebrar, el divendres 3 de febrer, la taula redona 'Gestió infermera de la demanda a AP, per què genera debat?’.

Des de l'assessoria jurídica del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Illes Balears (COIBA) es va aportar una perspectiva legal de la gestió infermera de la demanda, les responsabilitats i la protecció jurídica i legal d'aquestes professionals d’AP en una part tan important de la seva pràctica diària. Durant la taula redona es van aclarir alguns dubtes sorgits en la publicació dels darrers protocols.

Segons es va explicar detalladament, les actuacions de les infermeres en aquest projecte formen part de les seves competències, que estan regulades per la Llei 44/2003, on s'atribueixen a aquestes professionals “la direcció, avaluació i prestació de les cures d'infermeria orientades a la promoció, manteniment i recuperació de la salut, com també a la prevenció de malalties i discapacitats”, tot això “dins l'àmbit d'actuació pel qual els faculta el seu corresponent títol, en les diferents fases del procés d'atenció a la salut, i sense perjudici de la competència, responsabilitat i autonomia pròpies dels diferents professionals que intervenen en aquest procés”.

En aquesta mateixa trobada, l’assessoria legal va reafirmar que les actuacions de les infermeres en aquests protocols no envaeixen competències d'altres professions sanitàries. L'observació i exploració física necessàries per a la recollida d'informació formen part de les competències infermeres incloses en l'etapa de valoració del procés de cures.

Representants del COIBA varen assistir a aquest debat, ja que es tracta d’una qüestió de rellevància pel món infermer. La Junta va especificar que en el cas del programa de Gestió infermera de la demanda de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca, serà necessària una optimització adequada de recursos, tenint en compte que la funció principal de l’Atenció Primària és la prevenció i la promoció de la salut. En relació amb això, manifesten la seva preocupació davant el fet que l’orientació de l’APS estigui supeditada a patologies i no segons necessitats generadores de salut en la població. Per altra banda, també cal tenir en compte que els temps que les infermeres dediquin a la gestió de la demanda no es pot fer en detriment de l’atenció a la cronicitat, l’atenció domiciliària i l’educació per a la salut en el centre i la comunitat.

Per tot això és necessari un canvi de model de l’APS, que s’ha de construir amb la participació de la ciutadania i que ha de tenir en compte els determinants de la salut. Perquè el compromís de les infermeres i la seva responsabilitat és la cura de la salut, i les infermeres saben que la pobresa, la desigualtat i les limitacions en l'accés als sistemes de salut afecten greument la salut de la població.

Pel que fa als protocols, l’actuació infermera ha de tenir com a objectiu respondre des del seu àmbit competencial. La valoració de la persona, la identificació de problemes de salut i la resolució s’ha de fer des del punt de vista de l'aportació específica de la infermera, i la realitzarà utilitzant la metodologia pròpia que la comunitat científica ha reconegut com a procés infermer. L'observació i exploració física necessàries per a la recollida d'informació incloses han d’estar orientades a les cures infermeres.

A més, aquest projecte haurà de garantir la longitudinalitat de l’atenció, valor fonamental de l’APS, i mantenir una infermera de referència que faci el seguiment del procés. Per a això és imprescindible que es garanteixi el model de lliure elecció d'infermera i l’adscripció de la població i que es potenciï una cartera de serveis que permeti al ciutadà identificar la seva infermera i quin tipus d'intervencions du a terme per a respondre a la demanda assistencial.

Descarrega aquesta valoració aquí.

[Font: COIBA. 10/02/2023

[Foto: Servei de Salut de les Illes Balears]