Categories: Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Institucions sanitàries

La primera Guia intersectorial d'atenció immediata a les víctimes de violències sexuals a les Illes Balears conté un protocol per a professionals i institucions

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La Guia, elaborada per la Conselleria de Salut i Consum, juntament amb altres institucions amb responsabilitats compartides en l’atenció a les dones i altres persones afectades per les violències masclistes com l’IBDona, estableix un protocol d'actuació específic dirigit a professionals i institucions.

El document es presentarà als professionals el mes de juny, abans que entri en funcionament.

L’impacte del fenomen, les normes i els dictàmens i l’experiència pràctica professional, han fet evident la necessitat de treballar de manera coordinada, intersectorial i interdisciplinària per oferir acompanyament integral a les víctimes de violències sexuals i, amb aquest objectiu, s’ha elaborat aquesta guia professional i institucional per a l’atenció immediata.

Si bé les Illes Balears disposen ja de diversos protocols d’actuació específics per atendre, entre d’altres, víctimes de violència masclista, de mutilació genital o d’abús i explotació sexual infantil, els avenços en les investigacions en els àmbits socials i de la salut requereixen l’actualització dels circuits d’atenció i acompanyament a les víctimes, específicament de les violències sexuals.

Per aquest motiu, el protocol -que s’ha redactat en línia amb el Protocolo Común del Sistema Nacional de Salud (SNS) para la Actuación Sanitaria ante la Violencia Sexual- incorpora diverses millores, entre les quals cal destacar un enfocament interdisciplinari, intersectorial i institucional que evita centrar-se de manera exclusiva en l’atenció sanitària.

A més, el document incorpora les implicacions de la Llei orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual. És a dir, es promou la cooperació en la valoració de la salut, en la recollida de mostres i en l’atenció, en un sol acte, entre l’equip d’urgències hospitalàries i l’Institut de Medicina Legal i Forense. Igualment, preveu que es faci la recollida de les mostres amb independència de si la víctima decideix interposar la denúncia i es promouen recursos comunitaris, com els centres de crisi 24 h.

D’altra banda, el protocol redueix la victimització secundària, ja que inclou mesures per evitar duplicitats i reiteracions que multipliquen el malestar de les víctimes, generant conseqüències en la salut, i té una mirada de gènere i interseccional, la qual cosa implica que és sensible a les diferents dimensions del fenomen, així com que es planteja d’acord amb les normatives i els circuits prevists a les Illes Balears.

Entre les millores, la Guia proposa també la creació d’un registre informàtic unificat de salut que permeti notificar i comunicar els casos, conèixer la dimensió i les característiques del fenomen, així com analitzar la incorporació de millores.

Finalment, integra millores en la pràctica per accionar la diligència deguda, com l’activació immediata de la cooperació interinstitucional a través de la cridada a l’112.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 12/05/2023]

[Foto: Carlos / ¡Stop! Violencia de Género/Gender Violence. / CC BY-NC-ND 2.0]