Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Derogació de la llei sobre l'establiment i regulació de la protecció a la maternitat

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 56, de 22 d'abril de 2016, s'ha publicat la Llei 6/2016, de 22 d'abril, sobre la derogació de la Llei 9/2014, de 29 de setembre, per la qual s'estableix i regula la protecció a la maternitat.

La Llei del 2014 establia i regulaba la protecció a la maternitat dins un marc jurídic d'actuació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en l'àmbit de la protecció i l'atenció social a la maternitat, per garantir i protegir el dret de la dona embarassada a ser mare, especialment el de les dones que es trobin en situació de desemparament o risc social.

Així mateix, la Llei Orgànica 2/2010 ja reconeix i regula els aspectes contemplats a la llei autonómica, com pugui ser la decisió de tenir fills, el dret a la maternitat lliurement decidida, l'interrupció de l'embaràs, etc. També disposa que els poders públics han de posar a l'abast dels que ho necessitin serveis d'atenció sanitària, assessorament o informació.

També la Resolució del Parlament de la Unió Europea 2001/2128 (INI), sobre salut sexual i reproductiva i els drets associats, contempla una sèrie de recomanacions als governs dels estats membres en matèria d'anticoncepció, embarassos no desitjats i educació afectivosexual.

A més, a l'Institut Balear de la Dona, li correspon coordinar i facilitar als centres sanitaris la informació sobre els drets, les prestacions i les ajudes públiques de suport a la maternitat, sense que sigui necessària la creació d'una xarxa paral·lela.

Per tot això, s'ha procedit a derogar la llei autonòmica.

[Fonts: BOIB. Núm. 56. 22/04/2016 - BOE. Núm. 126. 25/05/2016]

[Foto: Thomas van Ardenne / 35 weeks pregnant / CC BY­ND 2.0]

Notícies relacionades a Infosalut
*03/11/2016 -Publicada en el BOE una llei sobre l'establiment i regulació de la protecció a la maternitat.
*
09/10/2014 - Promulgada en el BOIB la Llei 9/2014 per la qual s'estableix i regula la protecció a la maternitat.