Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Informe sobre la situació actual del tabaquisme a les Illes Balears

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La Direcció General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut ha editat, en el mes d'abril de 2016, l'informe anomenat Situació Actual del Tabaquisme a les Illes Balears.

Els autors d'aquest informe són Alberto Anguera Puigserver, Ángel Arturo López González, María Ramos Montserrat i Milagros Queimadelos Carmona. Tots ells pertanyen a la Direcció General de Salut Pública i Participació.

L'Informe de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre l'epidèmia mundial de tabaquisme (2008) fa referència a diverses línies d'actuació per reduir i prevenir el consum de tabac, com son la vigilància del consum, les polítiques de previsió, la protecció de la població de l'exposició al fum del tabac, l'oferiment d'ajuda per poder deixar de consumir tabac, entre altres.

Per això, segons l'informe de la Direcció General de Salut Pública i Participació, és molt inportant aplicar mesures que assenyalen els diferents estudis per disminuir la prevalença del consum de tabac, encara que es reconeix que fins ara, a pesar de les mesures implantades, no s'ha pogut aconseguir una política efectiva i global de prevenció i control.

A Espanya, com en altres països desenvolupats, el tabaquisme és la primera causa aïllada de mortalitat i morbiditat evitable. A més, és el capdavanter d'Europa en tabaquisme en adolescents i es troba entre els primers del món en tabaquisme associat a la dona.

En els països desenvolupats és la principal causa de morbiditat, incapacitat i mortalitat. Així, el tabaquisme és un problema molt greu per a la salut pública, de dimensions epidèmiques.

A nivell mundial, el consum de tabac provoca més de cinc milions de morts a l'any.

El tabac, fumat en qualsevol de les seves formes, és la causa de fins al 90 % de tots els casos de càncer de pulmó i és un factor de risc d'accidents cerebrovasculars i d'infarts de miocardi.

El tabaquisme passiu també té conseqüències greus per a la salut. Això fa que aquest sigui un tema prioritari a quasi tots els plans de salut.

Conclusions

Entre altres conclusions, cal destacar les que comparen les Illes Balears amb la mitjana nacional. A Balears:

 • La prevalença global de consumidors diaris és més baixa en els homes, en les dones es una mica més alta.
 • L'edat d'inici en el consum és inferior, especialment en les dones.
 • La intenció de deixar de fumar és molt més gran, sobre tot en les dones.
 • El percentatge de persones que han intentat abandonar el consum el darrer any a les Balears, també es superior.
 • L'exposició al fum de tabac en lloc públics, llocs de feina i les llars és inferior en els dos sexes.
 • Les vendes dels diferents tipus de tabac a les Balears en el període 2009-2015 han estat variables. Igualment a la resta de l'estat.
 • La mortalitat atribuïble al tabac ha disminuït en el període 2012-2014. Aquesta mortalitat és molt més alta en els homes.
 • Les causes principals per abandonar el consum en els dos sexes i en totes les comunitat autònomes, inlosa la balear, estan relacionades amb la salut.
 • Els grups de deshabituació tabàquica i les activitats formatives adreçades als professionals han experimentat un descens molt important a partir de l'any 2012.
 • El nombre d'inspeccions fetes per la Direcció General de Salut Pública i Participació en diferents locals per comprovar el grau de compliment de la normativa legal ha disminuït en el període 2011-2015; no obstant això, la ràtio entre les sancions i inspeccions ha augmentat considerablement.

[Font: Infosalut]

[Fotos: pagean97 / tobacco CC-by-sa-2.0 - Conselleria de Salut]