Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Col·laboració del personal inspector de la Conselleria de Salut sobre el tabaquisme

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 63, de 19 de maig de 2016, s'ha publicat la Instrucció 1/2016, de la consellera de Salut, sobre la col·laboració del personal inspector de la Conselleria de Salut en la lluita contra el tabaquisme, una problemàtica prioritària per aquesta Conselleria, en l'àmbit de les Illes Balears

El consum de tabac és la primera causa de morbiditat i mortalitat evitable. Aquesta problemàtica s'aborda mitjançant aspectes diferents, com ajudar a les persones que volen deixar de fumar i incidir sobre els hàbits de consum, la venda, els espais sense fum i la protecció de les persones no fumadores.

A més, la prevenció i el tractament de l'abús de substàncies que poden generar dependències, sobre drogodependències i altres addicions és una de les prestacions en matèria de salut pública.

Després de les publicacions sobre legislació autonòmica i estatal en la matèria (2005), i les modificacions posteriors, sobretot la de 2010, cal notar que es va produir una baixada important del consum de tabac.

Després d'aquests anys de vigència de les normes anteriors, s'han experimentat millores notables, encara que han anat sorgint altres aspectes, com poden ser les terrasses per fumar, uns espais que poc a poc s'han anat tancant, generant espais pseudointeriors on es consumeix tabac, i s'ha de continuar exigint-ne el compliment en aquests establiments.

Així mateix, cal fer més esforços en el compliment de la normativa en els llocs de feina de tot tipus, així com en altres establiments, recintes hospitalaris, centres docents, instal·lacions esportives, centres socials, sales de festes i de joc, discoteques, etc.

La Conselleria de Salut té com a objectiu potenciar la lluita contra el tabaquisme en tots els seus aspectes i des de qualsevol àmbit. Així, tenint en compte la legislació vigent sobre el tema, s'estableixen els apartats següents:

  • Criteris d'actuació que ha de seguir tot el personal inspector de la Conselleria de Salut a l'efecte de col·laborar amb la Direcció General de Salut Pública i Participació en la supervisió de la normativa del tabac en la feina diària que desenvolupen.
  • Col·laboració del personal inspector amb la Direcció General de Salut Pública i Participació mitjançant l'elaboració d'una acta, d'acord amb el model establert, sobre el consum de tabac i venda de productes del tabac, de forma separada. Aquesta acta s'ha d'entregar a la Direcció General de Salut Pública i Participació.
  • Actuació de la Direcció General una vegada rebuda l'acta.
  • Informació i formació per part de la Direcció General de Salut Pública al personal d'Inspecció.

[Font: BOIB. Núm. 63. 19/05/2016]

[Foto: Barn Images / CC0 1.0 Universal]