Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Les comares de Balears reclamen l'accés universal i gratuït a la planificació familiar

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

L'Associació Balear de Comares ha reclamat l'accés universal i gratuït als serveis i mètodes de planificació familiar, com un dret humà, coincidint amb la celebració del Dia Mundial de la Població (11 de juliol).

"L'accés a la planificació familiar a la nostra comunitat autònoma és irregular", ha explicat Isabel Sampedro, presidenta de l'Associació Balear de Comares. Des de l'atenció donada per un ginecòleg en les Unitats d'Atenció a la Dona, a l'assessorament per part d'una infermera generalista en consulta, passant per les comares formades i especialitzades en el tema.

A més, Sampedro ha assenyalat la necessitat que l'accés als mètodes anticonceptius més habituals sigui gratuït, ja que el pagament dels mateixos perjudica els grups més vulnerables. "Les comares assessorem a la dona en quin és el mètode anticonceptiu més útil en cada moment de la seva vida, però el cost pot afectar la decisió final de quin recurs utilitzar", ha explicat.

Sampedro ha reivindicat també la necessitat de reforçar l'educació afectiu-sexual basada en l'evidència i en l'educació integral obligatòria per a tot l'alumnat, desenvolupant guies de continguts per a programes integrals d'educació sexual. "És important formar i informar les dones perquè una dona apoderada està millor preparada a l'hora de prendre decisions sobre la seva vida reproductiva i pot dur a terme aquestes decisions mitjançant l'accés a la informació, els serveis i els subministraments d'anticoncepció", ha afegit.

L'Organització de les Nacions Unides (ONU) ha volgut destinar el Dia Mundial de la Població del 2017 a la "Planificació familiar, per donar poder les persones i contribuir al desenvolupament dels països", reconeixent el dret a una planificació familiar ben assessorada com a element clau dels drets humans. La prestació han de realitzar-la per professionals formats i especialitzats en el tema, ha apuntat.

L'Associació Balear de Comares recorda que prestar informació i assessorament adequats sobre planificació familiar és competència de les comares, segons el Reial Decret 1837/2008, que incorpora al règim jurídic espanyol la Directiva 2005/36. Igualment, l’article 55 d’aquest Reial Decret 1837/2008, defineix les activitats professionals de la infermera especialista obstetricoginecològica (comare) a Espanya i assenyala en primer lloc com a funció de la comare prestar informació i assessorament adequats sobre planificació familiar.

Tradicionalment, s'associa l'especialitat de les comares a l'embaràs i al part; però aquestes professionals compten amb les competències necessàries per a prestar una atenció integral complementària a la dona en qüestions sexuals des de l'adolescència a la menopausa.

L'Associació Balear de Comares també recorda que la planificació familiar no és només responsabilitat de les dones, sinó de les parelles, ja que no només es prevenen embarassos no desitjats, sinó també malalties de transmissió sexual i, d'una manera més general, engloba la promoció de la salut des de l'educació sexual en l'adolescència.

[Font: Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears. 11/07/2017]

[Foto: jeshoots.com / Couple people sitting hugging / CC-by-sa-2.0 ]