Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Autoritzada la creació de l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL)

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Govern ha autoritzat la creació de l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL), com a organisme autònom, a proposta de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, necessari per potenciar les polítiques públiques dirigides a reduir l’índex de sinistralitat a les Illes Balears, el més elevat de tot l’estat.

La Conselleria ha presentat un projecte d’Institut amb personalitat jurídica i autonomia de gestió, a diferència de la figura prevista en el Decret 107/2010, que creava l’Institut Balear de Salut Laboral, un organisme plantejat sense personalitat jurídica i dependent de la Direcció General de Salut Laboral.

El canvi proposat permetrà establir una estructura administrativa àgil en el marc competencial de la CAIB que permeti reduir la sinistralitat laboral a les Illes Balears, a partir d’una coordinació efectiva entre les direccions generals de Salut Laboral i de Salut Pública, de les conselleries de Treball i Salut, respectivament, i de la resta d’agents implicats en la matèria.

El nou Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL) està contemplat en l’esborrany de la futura Llei de promoció de la seguretat i la salut en el treball de les Illes Balears, que després del seu pas pel Consell de Salut Laboral serà traslladat al Parlament per al seu debat i posterior aprovació. Es tracta d’un text consensuat pel Govern, les patronals i els sindicats, que té com a principal objectiu reduir la sinistralitat, així com detectar i definir millor les condicions que poden ser causes de malalties professionals derivades de sobreesforços físics, que en molts casos passen per contingències comunes i no es relacionen amb un efecte negatiu de les condicions laborals.

[Font: Conselleria de Treball, Comerç i Indústria. 27/10/2017 - Fuente: BOE. 22. 25/01/2018]

[Foto: Infosalut]

Notícies relacionades a Infosalut
*31/10/2017 - La futura llei de la promoció de la seguretat i salut en el treball preveu la creació de l'IBASSAL.