Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Recomanacions sobre neteja de cisternes d’aigua i alimentació a zones afectades per les inundacions

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La Direcció General de Salut Pública i Participació informa que, a curt termini, les recents inundacions tenen poc impacte en la transmissió de malalties infeccioses tenint en compte que totes les feines de neteja als municipis afectats s’han efectuat amb molta agilitat.

No obstant això, Salut Pública recorda que els sistemes d’abastament de les aigües de consum humà poden estar afectats, tant per la ruptura d’infraestructures com per la interrupció del subministrament elèctric, per una possible contaminació de l’aigua.

Per això, es recomana netejar i desinfectar cisternes, aljubs, dipòsits i xarxes particulars. És necessari buidar el depòsit i netejar-ne les parets i el fons amb aigua mitjançant una mànega de pressió o un raspall. A continuació cal desinfectar les superfícies amb aigua i lleixiu i fer circular l’aigua clorada per totes les canonades de la xarxa interna.

En relació amb el sistema públic de proveïment d’aigua de consum humà, les fonts d’abastament (pous) estan poc afectades, atès que se situen fora de la zona inundada. No obstant això, la Direcció General de Salut Pública i Participació ha fet les recomanacions oportunes al gestor d’abastament d’aigua de consum humà per a la neteja i la desinfecció de les canonades.

Respecte a qüestions relacionades amb la seguretat alimentària, a més de descartar els aliments que no s’hagin conservat adequadament a la nevera pels talls en el subministrament elèctric, Salut Pública recorda que s’han de rebutjar també envasos no hermètics que hagin estat en contacte amb el fang o l’aigua de torrent.

Els envasos de cartó i els recipients envasats amb taps de rosca o de pressió s’han de rebutjar, ja que els tancaments podrien contenir brutor i microorganismes que podrien accedir a l’interior.

D’altra banda, les conserves d’aliments en llaunes es poden aprofitar sempre que no estiguin danyades, rovellades o inflades.

Les llaunes, senceres, s’han de rentar a consciència, fins i tot amb un raspall per eliminar-ne qualsevol resta de terra i, després, desinfectar-les amb aigua en ebullició o aigua amb lleixiu d’ús alimentari.

En cas de dur etiquetes desenganxables, aquestes s’han de retirar perquè poden dur brutor i, per tant, ser una font de contaminació. Si s’han desenganxat les etiquetes, s’ha de retolar la llauna per identificar-ne el contingut i indicar la data de consum preferent, si se sap.

També es recomana desprendre’s de posts per tallar aliments i estris de fusta que hagin estat en contacte directe amb l’aigua i el fang, ja que no es poden netejar ni desinfectar adequadament perquè són un material porós.

Els estris de cuina, com paneres, olles, coberts i altres utensilis metàl·lics, poden aprofitar-se si es renten adequadament i després es desinfecten amb aigua en ebullició o aigua amb lleixiu d’ús alimentari. El mateix s’ha de fer amb els taulells i altres superfícies on es manipulen aliments.

[Font: Conselleria de Salut. 17/10/2018]

[Foto: Publicdomainpictures / Glass Water / CC0 Public Domain]