Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Dotació econòmica per a estratègies enfront de malalties rares i altres programes de salut i reassentament

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Ministres va aprovar tres acords pels quals es formalitzen els criteris de distribució entre les Comunitats Autònomes, i altres, de 8.143.070 euros destinats a finançar plans de salut pública així com el programa de reassentament i reubicació de refugiats de la Unió Europea.

Els criteris de distribució de les partides econòmiques van ser acordats amb els responsables autonòmics en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

Estratègia enfront de malalties estranyes, neurodegeneratives i de la vigilància de la salut

Es destinen diverses partides econòmiques per a les següents malalties:

-Malalties estranyes per a millorar la informació als pacients i a les seves famílies sobre els recursos disponibles, així com la informació epidemiològica necessària que permeti el desenvolupament de polítiques socials, sanitàries i de recerca.

-Malalties neurològiques com l'esclerosi lateral amiotròfica (ELA), Alzheimer, Parkinson o Esclerosi múltiple.

-Vigilància en salut, especialment, la implantació del Sistema Nacional de vigilància de les infeccions relacionades amb l'assistència sanitària.

Xarxa Espanyola d'Agències d'Avaluació de Tecnologies Sanitàries i Prestacions del Sistema Nacional de Salut

El criteri de distribució és proporcional a la càrrega de treball assignada i al percentatge ponderat atribuït a cada activitat. En el pla de treball 2018 s'inclouen activitats tals com informes d'avaluació de tecnologies sanitàries, guies de pràctica clínica, estudis de monitoratge o tecnologies emergents.

Programa de reassentament i reubicació de refugiats de la UE

La distribució d'aquest import serà per a finançar determinades actuacions complementàries de l'atenció sanitària prestada als sol·licitants i beneficiaris de protecció internacional, com l'obtenció de certificats mèdics o la contractació d'intèrprets.

[Font: Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. 07/12/2018]

[Foto: Infosalut]