Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Projecte de decret per regular els centres d'acollida i serveis d'urgència per atendre les dones víctimes de violència masclista i els seus fills/es

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

L’apartat 5 de l’article 71 de la Llei 11/2016 de 28 de juliol d’igualtat de dones i homes preveu que s’establiran reglamentàriament els criteris i les condicions mínimes de qualitat i funcionament dels serveis d’acollida.

L’objectiu de la norma és establir, mitjançant decret, un mínim comú denominador a tot el territori autonòmic en quant els criteris i les condicions mínimes de qualitat i funcionament dels centres d’acollida de les dones víctimes de la violència masclista en el conjunt de les Illes Balears

La Conselleria de Presidència ha duit a terme un procés participatiu mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes podien informar-se, i incorporar-hi les seves propostes i els seus suggeriments fins el 4 d’abril de 2019. Aquest procés ha possibilitat la presentació d’al·legacions telemàticament mitjançant la web Participació ciutadana del Govern de les Illes Balears.

La tramitació del projecte es troba actualment en fase de valoració de les al·legacions presentades i d’elaboració dels informes preceptius.

 

 

[Font: Conselleria de Presidència. 06/05/2019]

[Foto: Barn Images / CC0 1.0 Universal