Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Es destinen 4.608 € per a la prevenció i l’atenció de les addiccions a Formentera

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La Conselleria de Salut i Consum aportarà enguany 4.608 € per a la prevenció i l’atenció de les addiccions a l’illa de Formentera, gràcies al Conveni de col·laboració amb el Consell Insular d'Eivissa. Aquest conveni té per objecte impulsar la planificació integral i la coordinació entre diferents institucions per tal d’aconseguir resultats efectius en la lluita contra les addiccions.

D’aquesta manera, es desenvoluparan accions en relació amb l’atenció i el tractament ambulatori de les persones amb problemes d’addiccions, així com la coordinació per al desenvolupament efectiu de programes de prevenció, des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2019.

Per part seva, el Consell es compromet, entre d'altres coses, a acordar conjuntament amb la citada Conselleria els programes d’assistència i prevenció d’addiccions; a mantenir i assignar la dotació pressupostària convenient en relació amb les actuacions en el camp d’assistència, rehabilitació i reinserció, i a aportar tots els recursos humans, tècnics i materials necessaris per al funcionament dels equips i centres objecte d’aquest Conveni.

En virtut de l’acord, les actuacions de prevenció aniran adreçades a l’àmbit escolar i sociocomunitari i procuraran una coordinació més bona per harmonitzar les actuacions amb equips de les àrees educatives, sanitàries i socials, mitjançant els òrgans competents.

Una comissió de seguiment vetllarà pel compliment del Conveni, resoldrà les qüestions que es plantegin a l’hora d’aplicar-lo i avaluarà la realització del projecte.

Memòria 2018

L’any passat, gràcies a la signatura del Conveni per a l’atenció a les addiccions, es varen poder dur a terme a Formentera diverses activitats d’intervenció socioeducativa.

— «Formentera marxa». Programa que ofereix un seguit d’activitats d’oci de tarda i cap de setmana per proposar una alternativa d’oci saludable per als infants i joves residents a l’illa. Inclou tallers de diferents temàtiques i per a diferents edats, tornejos esportius, gimcanes, cineclub o l’activitat de promoció de l’activitat física esportiva young fit. Una mitjana d’entre 5-15 infants i adolescents participaren en cada activitat.

— CEPCA (Centre d’Estudi i Prevenció de Conductes Addictives). Aquest Centre duu a terme diverses activitats en l’àmbit educatiu destinades a alumnes en el context de la prevenció de conductes addictives (consum de drogues i ús de noves tecnologies, fonamentalment). L’any passat es varen fer un total de 98 actuacions en l’àmbit educatiu a Formentera i 427 alumnes matriculats entre cinquè de primària i batxillerat varen assistir a alguna de les sessions. Durant l’any passat, el Centre va oferir els programes següents:

  • «En parlem?»: cicle de xerrades sobre diferents temes relacionats amb la prevenció de situacions de risc que poden afectar els joves. Un total de 340 alumnes d’educació secundària obligatòria i de batxillerat varen assistir a alguna de les xerrades.
  • «Sextima!»: programa que consta de quatre sessions, cadascuna adreçada a un curs d’ESO, de manera que els alumnes que comencin el programa a primer hagin rebut una formació que els ajudi a desenvolupar una vida sexual i afectiva sana i positiva en acabar quart. Un total de 222 alumnes d’ESO i FP varen assistir a les xerrades.
  • «Controla’t!»: programa per a alumnes de cinquè i sisè de primària que tracta dels riscs relacionats amb el mal ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Un total de 198 alumnes varen participar en l’activitat.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 25/10/2019]

[Foto: Josué Goge / Drogas / CC-by-sa-3.0 de]