Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Aportació de 123.168 € per a l’atenció a les addiccions a Menorca

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La Conselleria de Salut i Consum de les Illes Balears aportarà 123.168 € per a l’atenció a les addiccions a Menorca, gràcies al conveni de col·laboració amb el Consell Insular de Menorca per el 2019. L’objectiu és garantir la col·laboració en el desenvolupament d’accions en relació amb l’atenció, el tractament ambulatori a les persones amb problemes d’addiccions, i la coordinació per dur a terme programes de prevenció d’addiccions.

Algunes de les accions previstes són les següents:

a) Preparació i subministrament de metadona per a les persones usuàries de les unitats de conductes addictives (UCA).
b) Programa d’atenció: tractament ambulatori i inserció a través de les UCA a càrrec d’un equip professional que dona una cobertura a dues unitats de conductes addictives.
c) Col·laboració en l’oferta i el seguiment de programes preventius en l’àmbit educatiu.
d) Coordinació de les actuacions de prevenció en l’àmbit comunitari.
e) Col·laboració en la recollida dels indicadors que se sol·licitin per poder donar resposta a les memòries sobre actuacions en addiccions.
f) Formació per a professionals.

Les accions que preveu el conveni amb el Consell Insular de Menorca s’han de dur a terme entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019. Una vegada acabades, s’ha de presentar una memòria d’aquestes activitats.

Memòria 2018

Totes les activitats duites a terme el 2018 gràcies al conveni de col·laboració entre la Conselleria de Salut i Consum i el Consell Insular de Menorca per a l’atenció a les addiccions s’han desenvolupat mitjançant el Servei Coordinador de Drogodependències i Addiccions del Departament de Benestar Social i Família del Consell Insular de Menorca. L’atenció es fa des de dues unitats de conductes addictives, una situada a Maó i l’altra, a Ciutadella. Aquestes unitats formen part de la xarxa d’atenció a les addiccions de les Illes Balears.

Pel que fa a l’àmbit de la prevenció, 2.851 alumnes es varen beneficiar l’any passat dels tallers i programes que imparteix el Servei Coordinador de Drogodependències. Des del marc de la promoció i l’educació per a la salut i prevenció d’addiccions, s’ofereixen als centres escolars de Menorca programes com els següents:

a) «Bon dia, Salut». Programa adreçat a alumnes d’infantil i primària de promoció d’hàbits saludables i de prevenció de drogodependències. Un total de 172 alumnes hi varen participar durant el curs 2017-2018.
b) «Respir@ire». Programa de prevenció del consum de tabac adreçat a estudiants de primer a quart curs d’ESO. Un total de 210 alumnes hi varen participar.
c) «THC - Supera el repte». Programa de prevenció del consum de cànnabis. Un total de 36 alumnes hi varen participar.
d) «L’alcohol, una droga?». Taller dissenyat per a la prevenció escolar, familiar i comunitària de l’alcohol. Un total de 852 alumnes d’onze centres hi varen participar.
e) «El cànnabis». Taller per prevenir el consum d’aquesta substància. Un total de 665 alumnes d’onze centres escolars hi varen assistir.
f) «En xerram». Taller per prevenir el consum de drogues en el qual varen participar 25 alumnes.
g) «Connectats sempre?». Taller contra les addiccions tecnològiques. Hi han participat 889 alumnes de tretze centres de Menorca.

Pel que fa a les dades d’assistència a persones amb problemàtiques derivades de les addiccions, al llarg de 2018 s’han atès 595 persones: 417 persones han rebut tractament, 130 famílies han participat en els programes i 48 persones han assistit a sessions informatives.

L’any passat també es varen atendre 109 persones en tractaments per problemàtica de consum d’opiacis.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 25/10/2019]

[Foto: Carlota Ladaria Ramon]