Categoria: Seguretat alimentària

Presència de substàncies perfluoroalquilades (PFAs) en aliments

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

L'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), després de finalitzar la consulta oberta el febrer de 2020, ha publicat una opinió científica relativa a l'avaluació dels riscos per a la salut humana i animal, relacionats amb la presència de substàncies perfluoroalquilades (PFAs) en aliments.

Les substàncies perfluoroalquilades (PFAs) són un ampli grup de compostos de síntesis que consisteixen en una cadena alquílica hidrofòbica de longitud variable (totalment o parcialment fluorada), amb un grup final hidrofílic. Aquestes substàncies presenten una elevada estabilitat química i tèrmica, així com una elevada activitat superficial.

Per tot això, tenen un ampli ús en aplicacions industrials i de consum que inclouen revestiments antitaques de teixits i moquetes, pintures i vernissos, mobles, sabates, revestiments lipofòbics destinats a productes de paper aptes per al contacte amb els aliments, escumes extintores, tensioactius per a pous d'extracció minera o petrolífera, abrillantadors de sòls i fórmules d'insecticides.

Encara que la dieta és la font més gran d'exposició a aquestes substàncies, la seva presència en diversos materials fa que també hi hagi altres fonts domèstiques no alimentàries d'exposició.

Els nadons i altres nens són els grups de població més exposats, sent l'exposició a aquests contaminants durant l'embaràs i la lactància el principal factor que contribueix als nivells de PFAS en els bebès. En aquest sentit, els experts d'EFSA han considerat que la disminució de la resposta del sistema immunològic a la vacunació és l'efecte més crític en la salut humana en determinar aquest llindar de seguretat (TWI). No s'han trobat evidències que l'exposició a aquestes substàncies pugui tenir efectes de genotòxics.

Els límits màxims de contaminants en els aliments es troben establerts en el Reglament 1881/2006, de 19 de desembre de 2006, de la Comissió, pel qual es fixa el contingut màxim de determinats contaminants en els productes alimentosos, i constitueixen una llista comunitària no exhaustiva, ja que no es regulen tots els contaminants en tots els aliments, si no només aquells puguin suposar un problema per a la salut pública.

L'opinió completa d'EFSA pot consultar-se en el següent enllaç.

[Font: Ministeri de Consum. 17/09/2020]

[Foto: Infosalut / Panades / CC BY-NC-SA 4.0]