Categoria: Seguretat alimentària

S'incrementa el control sanitari sobre les empreses alimentàries de Balears mitjançant un nou registre obligatori

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El BOIB del dia 8 de desembre publica el decret 99/2012 pel qual es crea un Registre d'Empreses, Establiments i Productes del Sector Alimentari de les Illes Balears, la finalitat del qual es protegir la salut de la població davant els riscs alimentaris a través de controls oficials. La inscripció en aquest registre és obligatòria i serà necessària perquè les empreses d'aquest sector puguin iniciar o continuar la seva activitat. A més, el registre té caràcter públic i es pot sol·licitar tota la informació i les certificacions que es considerin oportunes.

La Direcció General de Salut Pública i Consum durà a terme controls oficials sobre empreses i establiments inscrits en el registre mitjançant vigilància, verificació, auditoria, inspecció, mostreig i anàlisi. Quan les deficiències en l'establiment siguin de caràcter lleu s'advertirà a l'interessat perquè esmeni la falta. En cas que s'observin deficiències greus es podran adoptar mesures com la suspensió provisional de l'activitat, el tancament provisional de l'establiment o la immobilització de productes.

[Font: BOIB. Núm. 183. 08/12/2012]