Categoria: Seguretat alimentària

Es crea el Consell Autonòmic de Seguretat Alimentària i la Comissió de Coordinació Administrativa

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB de dia 6 d’abril es publicà el  Decret 12/2013, de 5 d’abril, pel qual es creen el Consell Autonòmic de Seguretat Alimentària i la Comissió de Coordinació Administrativa.

La seguretat alimentària és una exigència derivada de la Constitució española. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears confereix a la Comunitat Autònoma la competència del desplegament legislatiu i l’execució en matèria de salut i sanitat.

D’altra banda, la Llei 16/2010, sobre salut pública de les Illes Balears, inclou la promoció de la seguretat alimentària i la nutrició entre les prestacions en matèria de salut pública.

La Unió Europea ha optat per un nivell elevat de protecció de la salut en allò que fa referència als problemes derivats de la producció i la comercialització dels aliments. 

La seguretat alimentària s’ha d’abordar a partir de l’avaluació científica dels riscs, la gestió i la comunicació. 

Amb la creació del Consell Autonòmic es pretén coordinar els departaments de l’Administració autonòmica relacionats amb la seguretat alimentària i donar al consumidro información transparent sobre la matèria, col·laborar amb els agents socials i comptar amb assessorament científic.

[Font: BOIB. Núm. 47. 06/04/0213]