Back Estàs aquí:Home Salut pública Notícies de salut pública Seguretat alimentària

Seguretat alimentària

L'IB-Salut renova i actualitza el servei d'alimentació i cuina hospitalària de cinc hospitals de Balears

El Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) renova i actualitza el servei d’alimentació i cuina hospitalària, el servei de venda automàtica i la gestió de les cafeteries de l’Hospital Universitari Son Llàtzer, l’Hospital Psiquiàtric, l’Hospital General, l’Hospital Joan March i l’Hospital Verge de la Salut, per un valor de 2,3 milions d’euros i amb una durada de 48 mesos, prorrogable.

L’any 2014 es va iniciar un projecte per a la preparació i el trasllat dels menús amb el sistema de línia freda als hospitals esmentats, tot i que l’Hospital Universitari Son Llàtzer va continuar amb el sistema tradicional de línia calenta només per als menús distribuïts en aquest centre.

El Servei de Salut es planteja ara el repte de dur a terme el cent per cent de la producció en sistema de línia freda, amb el canvi de model organitzatiu i d’adaptació de les instal·lacions de la cuina que això suposa. La implantació de la línia freda preveu un cost d’inversió tant en maquinària com en adaptació de les característiques, dels circuits, etc. de la cuina actual. Es calcula que cada any se serveixen aproximadament 240.000 menús.

Llegeix més...

El Consell de Seguretat Alimentària promou la feina conjunta entre entitats diverses

La consellera de Salut, Patricia Gómez, ha presidit el Consell de Seguretat Alimentària —òrgan de participació en el qual s’integren representants de diverses administracions públiques, patronals i col·legis professionals, i associacions de consumidors i usuaris— que s’ha reunit per tal de tractar de manera participativa i transversal diversos assumptes relacionats amb la normativa autonòmica que està en fase de tramitació o amb la consolidació de la col·laboració entre ajuntaments i el Govern i les patronals.

A la reunió, durant la qual s’ha fet un repàs de la situació actual en matèria de seguretat alimentària a les Illes Balears, Gómez ha aprofitat per ressaltar la tasca que duen a terme els professionals del Servei de Seguretat Alimentària de la Direcció General de Salut Pública i Participació, i ha destacat l’esforç que fan la immensa majoria dels empresaris del sector de l’alimentació per oferir uns serveis i productes de qualitat i segurs per als consumidors de les Illes Balears.

Llegeix més...

L'Advocacia de la CAIB es persona en el cas contra una distribuïdora càrnia per un presumpte delicte contra la salut pública

El Consell de Govern ha autoritzat l’Advocacia de la Comunitat Autònoma (CAIB) a personar-se com a acusació particular, davant el Jutjat d’Instrucció núm. 11 de Palma, en les diligències prèvies incoades per la possible comissió d’un delicte contra la salut pública per part d’una empresa mercantil dedicada a la distribució de productes carnis.

La Direcció General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut, després de successives visites d’inspecció al local de l’empresa, va comprovar-hi presumptes pràctiques de congelació mancades d’autorització i de registre d’activitat, així com d’emmagatzematge, distribució i comercialització d’aliments amb dates de caducitat superada. Per tot això, es va formular una denúncia davant el Jutjat esmentat.

Llegeix més...

Prescripcions veterinàries d'antibiòtics per animals productors d'aliments per a consum humà

En el BOE núm. 93, de 17 d'abril de 2018, s'ha publicat el Reial decret 191/2018, de 6 d'abril, pel qual s'estableix la transmissió electrònica de dades de les prescripcions veterinàries d'antibiòtics destinats a animals productors d'aliments per a consum humà, i es modifiquen altres decrets en matèria de ramaderia.

L'any 2003 es va establir que els professionals que exercissin activitats relacionades amb la sanitat animal havien de facilitar tota classe d'informació requerida per l'autoritat competent sobre els productes zoosanitaris i els productes per a alimentació animal.

El 2011 la Direcció General de Salut Pública va disposar que les autoritats sanitàries, amb l’objectiu d'assegurar la millor tutela de la salut de la població, podrien requerir als serveis i professionals sanitaris informes, protocols o altres documents amb finalitats d'informació sanitària.

Així doncs, els veterinaris, com a professionals sanitaris, han de proporcionar la informació que es preveu en aquesta norma, respecte als antibiòtics o pinsos medicamentosos que es prescriguin als animals de producció.

Llegeix més...

La consellera de Salut es reuneix amb els representants de l'Associació d'Empreses de Distribució d'Aliments de Balears

La consellera de Salut, Patricia Gómez, i la directora general de Salut Pública, Maria Ramos, s'han reunit amb els representants de l'Associació d'Empreses de Distribució d'Aliments, Begudes i Neteja de Balears (ADED). En concret, amb el president, Bartolomé Servera; els vicepresidents, Gerardo Campos i Tomás Jurado, i el vocal de l'entitat, Felip Llorens.

Durant la trobada, que ha tengut lloc a la Conselleria de Salut, els representants de l'entitat han manifestat la seva preocupació pels delictes contra la salut pública que s'atribueixen a determinades empreses de distribució d'aliments de Mallorca i han compartit amb la consellera i la directora general de Salut Pública el desig de treballar de manera conjunta per evitar aquestes pràctiques aïllades que perjudiquen la imatge de tot el sector.

Llegeix més...