La ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, María Luisa Carcedo, ha anunciat en el marc de l'acte de lliurament dels XI Premis NAOS (Nutrició, Activitat Física i Prevenció de l'Obesitat), la futura implantació a Espanya de l'Etiquetatge Nutricional Frontal: NUTRISCORE, que servirà de referència de la qualitat nutricional dels aliments i begudes, seguint les recomanacions de diverses societats científiques i de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i la Unió Europea.

Després d'una valoració i estudi de diversos models d'etiquetatge, el Ministeri aplicarà el model Nutri-Score, també anomenat logotip cinc colors, instaurat ja en altres països, com ara França i Portugal.

Aquest model consisteix en un gràfic amb coloració gradual del verd al vermell en cinc nivells a l'estil d'un semàfor. Cada producte destacarà el color que li correspongui en funció del seu contingut en sucres, greixos saturats, sal, calories, fibra i proteïnes. Els colors verds identificaran els aliments més saludables i els vermells, els de menor qualitat nutricional.

Llegeix més...

El Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) renova i actualitza el servei d’alimentació i cuina hospitalària, el servei de venda automàtica i la gestió de les cafeteries de l’Hospital Universitari Son Llàtzer, l’Hospital Psiquiàtric, l’Hospital General, l’Hospital Joan March i l’Hospital Verge de la Salut, per un valor de 2,3 milions d’euros i amb una durada de 48 mesos, prorrogable.

L’any 2014 es va iniciar un projecte per a la preparació i el trasllat dels menús amb el sistema de línia freda als hospitals esmentats, tot i que l’Hospital Universitari Son Llàtzer va continuar amb el sistema tradicional de línia calenta només per als menús distribuïts en aquest centre.

El Servei de Salut es planteja ara el repte de dur a terme el cent per cent de la producció en sistema de línia freda, amb el canvi de model organitzatiu i d’adaptació de les instal·lacions de la cuina que això suposa. La implantació de la línia freda preveu un cost d’inversió tant en maquinària com en adaptació de les característiques, dels circuits, etc. de la cuina actual. Es calcula que cada any se serveixen aproximadament 240.000 menús.

Llegeix més...

La consellera de Salut, Patricia Gómez, ha presidit el Consell de Seguretat Alimentària —òrgan de participació en el qual s’integren representants de diverses administracions públiques, patronals i col·legis professionals, i associacions de consumidors i usuaris— que s’ha reunit per tal de tractar de manera participativa i transversal diversos assumptes relacionats amb la normativa autonòmica que està en fase de tramitació o amb la consolidació de la col·laboració entre ajuntaments i el Govern i les patronals.

A la reunió, durant la qual s’ha fet un repàs de la situació actual en matèria de seguretat alimentària a les Illes Balears, Gómez ha aprofitat per ressaltar la tasca que duen a terme els professionals del Servei de Seguretat Alimentària de la Direcció General de Salut Pública i Participació, i ha destacat l’esforç que fan la immensa majoria dels empresaris del sector de l’alimentació per oferir uns serveis i productes de qualitat i segurs per als consumidors de les Illes Balears.

Llegeix més...

El Consell de Govern ha autoritzat l’Advocacia de la Comunitat Autònoma (CAIB) a personar-se com a acusació particular, davant el Jutjat d’Instrucció núm. 11 de Palma, en les diligències prèvies incoades per la possible comissió d’un delicte contra la salut pública per part d’una empresa mercantil dedicada a la distribució de productes carnis.

La Direcció General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut, després de successives visites d’inspecció al local de l’empresa, va comprovar-hi presumptes pràctiques de congelació mancades d’autorització i de registre d’activitat, així com d’emmagatzematge, distribució i comercialització d’aliments amb dates de caducitat superada. Per tot això, es va formular una denúncia davant el Jutjat esmentat.

Llegeix més...

En el BOE núm. 93, de 17 d'abril de 2018, s'ha publicat el Reial decret 191/2018, de 6 d'abril, pel qual s'estableix la transmissió electrònica de dades de les prescripcions veterinàries d'antibiòtics destinats a animals productors d'aliments per a consum humà, i es modifiquen altres decrets en matèria de ramaderia.

L'any 2003 es va establir que els professionals que exercissin activitats relacionades amb la sanitat animal havien de facilitar tota classe d'informació requerida per l'autoritat competent sobre els productes zoosanitaris i els productes per a alimentació animal.

El 2011 la Direcció General de Salut Pública va disposar que les autoritats sanitàries, amb l’objectiu d'assegurar la millor tutela de la salut de la població, podrien requerir als serveis i professionals sanitaris informes, protocols o altres documents amb finalitats d'informació sanitària.

Així doncs, els veterinaris, com a professionals sanitaris, han de proporcionar la informació que es preveu en aquesta norma, respecte als antibiòtics o pinsos medicamentosos que es prescriguin als animals de producció.

Llegeix més...

La consellera de Salut, Patricia Gómez, i la directora general de Salut Pública, Maria Ramos, s'han reunit amb els representants de l'Associació d'Empreses de Distribució d'Aliments, Begudes i Neteja de Balears (ADED). En concret, amb el president, Bartolomé Servera; els vicepresidents, Gerardo Campos i Tomás Jurado, i el vocal de l'entitat, Felip Llorens.

Durant la trobada, que ha tengut lloc a la Conselleria de Salut, els representants de l'entitat han manifestat la seva preocupació pels delictes contra la salut pública que s'atribueixen a determinades empreses de distribució d'aliments de Mallorca i han compartit amb la consellera i la directora general de Salut Pública el desig de treballar de manera conjunta per evitar aquestes pràctiques aïllades que perjudiquen la imatge de tot el sector.

Llegeix més...

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret de modificació de l'anterior, corresponent a l'any 2009, relatiu als complements alimentaris, pel qual es regulen les substàncies diferents de vitamines i minerals que poden portar els complements alimentaris per millorar la protecció del consumidor.

En aquest Reial decret s'implanta una llista d’altres substàncies que poden portar els complements alimentaris, amb totes les garanties per a la salut. Així mateix, s’han tingut en compte els informes del Comitè Científic de l'Alimentació Humana i de l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, entre d’altres.

També s’han establert les recomanacions de dosis diàries màximes i en alguns casos advertències cap al consumidor.

Llegeix més...

En el BOE núm. 52, de 28 de febrer de 2018, s'ha publicat l'Ordre SSI/194/2018, de 22 de febrer, per la qual es modifica la part II de l'Annex del Reial decret 1101/2011, de 22 de juliol, pel qual es va aprovar la llista positiva dels dissolvents d'extracció que es poden utilitzar en la fabricació de productes alimentaris i dels seus ingredients, pel que fa a l'èter dimetílic.

Amb la modificació d'aquest Reial decret, s'incorporen els canvis introduïts amb la Directiva de la Comissió Europea 2016/1855, de 19 d'octubre de 2016.

Llegeix més...

La ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat, ha presentat el Pla de col·laboració per a la millora de la composició dels aliments i begudes i altres mesures 2017-2020, per reduir el contingut de sal, sucre i greixos en més de 3.500 productes, gràcies al compromís voluntari de més de 500 empreses.

Amb aquest Pla s'han compromès no només els sectors de fabricació i distribució, sinó també els de restauració social, restauració moderna i venda automàtica.

A més de la cistella de la compra, el Pla inclou també empreses de restauració social, per la qual cosa els menús que s'oferexin en els col·legis i en altres llocs, com ara les cafeteries dels hospitals, seran més saludables: augmentaran els plats cuinats a la planxa, les carns magres enfront d'altres carns, es reduiran els productes precuinats o fregits, i s'oferiran més llegums, peixos, verdures i fruites de temporada. 

Llegeix més...

Durant l'edició número 40 de la Comissió del Codex Alimentarius, presidida per una delegació espanyola de la Subdirecció General de Promoció de la Seguretat Alimentària de l'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN), celebrada a Ginebra (Suïssa), el passat mes de juliol, s'ha aprovat la primera norma internacional de seguretat alimentària que ha estat proposada i liderada per Espanya en la història del Codex Alimentarius, format per normes, directrius i recomanacions d'aquesta Comissió.

El document, fruit del grup de treball creat ja fa més de dos anys en el Comitè del Codex, tracta sobre contaminants en els aliments. La finalitat d'aquest document Codex és establir un codi de pràctiques general per a la prevenció i reducció de les micotoxines en les espècies per tal d'aconseguir el nivell més baix possible d'aquestes toxines mitjançant l'aplicació de bones pràctiques en totes les etapes de la cadena alimentària (producció, elaboració, embalatge, etc.), i d'aquesta manera reduir l'exposició dels consumidors a partir de mesures preventives.

Llegeix més...
El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.