La consellera de Salut, Patricia Gómez, s'ha reunit amb el president de l'Associació d'Empreses de Distribució de Productes Alimentaris, Bartolomé Servera, i membres de la junta directiva. A la reunió han assistit també el director general de Consum, Xisco Dalmau, i la directora general de Salut Pública, Maria Ramos.

L'Associació d'Empreses de Distribució de Productes Alimentaris ha assabentat la consellera de la situació del sector i de les empreses que l'integren, i s'han tractat aspectes de millora pel que fa al servei que es dóna a l'usuari, tant des del punt de vista del consum com des de la salut pública.

Llegeix més...

L'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN) llança la campanya "L'etiquetatge explica molt" per de donar a conèixer els avantatges de la informació alimentària facilitada al consumidor, d'acord amb la normativa europea.

Els beneficiaris d'aquest nou etiquetatge són tots els consumidors, però sobretot les persones al·lèrgiques o intolerants. Així mateix, per primera vegada serà obligatori informar sobre els al·lergògens en els productes alimentaris no envasats.

L'objectiu és millorar la protecció de la salut i les garanties a la informació dels consumidors.

Els canvis efectuats més importants són:

Llegeix més...

En el BOE. núm. 153, de 27 de juny de 2015, s'ha publicat el Reial decret 538/2015, de 26 de juny, pel qual es regula la realització d'estudis, informes i anàlisis comparatives sobre productes alimentaris.

L'any 1983 es va establir la normativa relacionada amb la regulació de les infraccions i sancions en matèria de defensa del consumidor i de la producció agroalimentària, i també sobre la seva anàlisi.

El 2013 es va implantar la reglamentació de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària, així com la dels estudis, informes i anàlisis comparatives sobre productes alimentaris.

Llegeix més...

La Comissió Europea ha emès una Decisió d'Execució, en data 9 de juny de 2015, sobre el finançament del programa de treball de 2015 en matèria de formació referent a la seguretat de l'alimentació humana i animal, la sanitat animal, el benestar dels animals i la fitosanitat en el marc del programa "Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria".

D'acord amb el Tractat de Funcionament de la Unió Europea, el Reglament i altra normativa i modificacions sobre el tema, la Comissió realitza controls oficials per comprovar el compliment de les normes dirigides a prevenir, eliminar o reduir riscos per a persones i animals, garantir pràctiques equitatives en el comerç de pinsos i aliments i protegir els interessos dels consumidors.

Així mateix pot organitzar i finançar cursos de formació per al personal de les autoritats competents dels estats membres encarregat dels controls oficials contemplats en el Reglament.

Llegeix més...

El 2,4-dinitrofenol (DNP) va ser descobert a la dècada dels 30, als EUA, conferint-li l'ús de medicament aprimador, però a causa dels seus efectes adversos greus i mortals va ser prohibit als EUA i al Regne Unit.

El producte químic 2,4-dinitrofenol es ven a través d'Internet a persones que realitzen dietes aprimadores i a culturistes. Aquest producte químic industrial ha causat malalties severes i morts a diversos països en els últims 2-3 anys.

Recentment s'ha produït una mort al Regne Unit pel consum d'aquest producte, per aquest fet i atesa la seva venda continuada, la Interpol ha emès una alerta internacional, amb l'objectiu de prevenir, animant les autoritats nacionals a prendre les mesures de protecció oportunes per als consumidors.

Llegeix més...

El dia 6 de maig es va celebrar la 23a reunió de l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), a l'Hotel Meliá Palas Atenea de Palma.

L'European Food Safety Authority (EFSA) és una agencia de la Unió Europea amb seu a Itàlia, que té com a objectiu proporcionar mètodes científics per alertar i detectar els problemes que afectin la seguretat alimentària en l'àmbit dels estats membres de la Unió Europea.

A l'acte, hi ha intervengut el director executiu d'EFSA, Bernhard Url, i la directora executiva d'AECOSAN, Teresa Robledo.

Llegeix més...

El Consell de Ministres ha aprovat el Projecte de Llei per a la Defensa de la Qualitat Alimentària.

Aquest projecte promou la garantia i la protecció de la qualitat dels aliments mitjançant:

  • La verificació de l'actualització i homogeneïtzació d'una norma bàsica a nivell nacional i l'adequació a la legislació europea.
  • La incorporació dels principis ordinadors de la Llei de Garantia d'Unitat de Mercat en l'àmbit de la qualitat dels aliments.
  • L'establiment del mètode d'inspeccions i controls als productes alimentaris en les diferents etapes de la cadena de subministrament.
  • L'actualització i igualtat del règim sancionador.
  • La instauració de marcs de col·laboració entre el Ministeri i les Comunitats Autònomes.
Llegeix més...

El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de Reial Decret, que desenvolupa el reglament europeu, referent a la informació dels aliments comercialitzats i no envasats dirigits al consumidor final i als envasats en el punt de venda per a minoristes i restauradors.

Amb aquest projecte es millora la informació alimentària del consumidor i es flexibilitza el subministrament d'aliments no envasats.

També es regula la informació sobre la presència de substàncies que poden provocar intoleràncies i al·lèrgies.

Llegeix més...

Des del 13 de desembre de 2014, l'entrada en vigor de determinats aspectes que preveu el Reglament europeu 1169 (UE) sobre la informació alimentària facilitada al consumidor representa canvis importants que han de dur a terme els operadors econòmics de tota la cadena alimentària. La finalitat del Reglament és perseguir un alt nivell de protecció de la salut dels consumidors i garantir-ne el dret a la informació per tal que els consumidors preguin decisions amb més coneixement.

Així doncs, a partir d'aquesta data s'adoptarà de manera progressiva un nou reglament segons el qual l'etiqueta ha d'informar si l'aliment conté algun dels 14 al·lergògens més comuns com la soja, els fruits secs, el gluten i la lactosa.

Entre les modificacions principals, cal destacar-ne les següents:

Llegeix més...

En el BOIB núm. 156, de 13 de novembre, s'ha publicat la Resolució del director general de Salut Pública i Consum per la qual es modifiquen els annexos del Registre d'Empreses, Establiments i Productes del Sector Alimentari de les Illes Balears, subjectes a control oficial, creat mitjançat el Decret 99/2012, de 7 de desembre.

Des que el Decret es va fer efectiu s'han manifestat diverses incidències en els annexos, com ara els problemes dels ciutadans per emplenar-los, la propera implantació de la tramitació telemàtica dels procediments i la necessitat d'incorporar als annexos un apartat relacionat amb les visites d'inspecció sanitària.

Llegeix més...
El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.