L'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN), que depèn del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, ha signat la pròrroga del conveni amb la Reial Acadèmia de Gastronomia (RAG) i la Fundació Espanyola de la Nutrició (FEN) per a la promoció d'una alimentació saludable, iniciat l'octubre de 2013.

L'AECOSAN, mitjançant l'Estratègia NAOS, i les altres dues institiucions col·laboren en el desenvolupament d'actuacions que reforcen la informació, l'educació i la promoció de la salut en el camp de la nutrició i l'activitat física, i contribueixen a la millora de la nutrició, la prevenció i el control de malalties associades a l'alimentació. Aquestes actuacions van dirigides a la societat en general i sobretot a l'àmbit escolar, amb la finalitat d'obtenir hàbits saludables des de l'edat infantil, per tal d'assegurar una millor qualitat de vida en l'edat adulta.

Llegeix més...

La Comissió Europea va acordar el 16 de novembre de 2015 d'aprovar el nou Reglament sobre nous aliments. Així doncs, el Parlament Europeu i el Consell hauran d'efectuar la seva adopció formal.

Aquest Reglament, que s'ha revisat i actualitzat, en funció de l'avanç científic i tecnològic que s'està produïnt, té com a objectiu millorar les condicions comercials de les empreses, quant a celeritat en la comercialització de nous i innovadors aliments en la Unió Europea (UE), i oferir una major oferta alimentària, tot mantenint el nivell de seguretat.

Es poden considerar nous aliments, els de nou desenvolupament o els produïts mitjançant tecnologies i procediments de producció innovadores. També es poden considerar nous aliments, els que es consumeixen de manera tradicional fora de la UE.

Llegeix més...

El Parlament Europeu ha aprovat el projecte de Reglament de Nous Aliments, amb la finalitat que es redueixin els terminis per a l'autorització de nous aliments.

El Reglament europeu actualment vigent data de 1997. Aquesta data, relativament antiga, i l'evolució del sector alimentari, han induït a la seva revisió.

Aquesta nova normativa, que no entrarà en vigor fins que s'aprovi pel Consell de Ministres, implica que:

Llegeix més...

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat posa de manifest que l'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN) aconsella mantenir les actuals recomanacions de salut pública sobre el consum de carn, d'acord amb les guies nutricionals existents, les quals recomanen el consum de carn dues vegades per semana.

L'Agència Internacional de Recerca sobre el Càncer ha emès una nota de premsa basada en un informe, encara no publicat íntegrament, que vincula el consum de carns vermelles i de carns processades amb el risc de patir aquesta malaltia. L'informe està basat en una metodologia de grups de treballs interdisciplinaris que revisen estudis científics i publicacions existents sobre el tema.

Llegeix més...

El Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut ha aprovat el document denominat "Criterios para la autorización de campañas de promoción alimentaria, educación nutricional o promoción del deporte o actividad física en escuelas infantiles y centros escolares, cuyo objetivo sea promover una alimentación saludable, fomentar la actividad física y prevenir la obesidad", d'acord amb la Llei 17/2011 de Seguritat Alimentària i Nutrició.

Es tracta d'un document de consens entre l'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN) del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i les Conselleries de Sanitat de les Comunitats Autònomes.

Aquest document també ha estat informat favorablement pel Consell de Direcció de l'AECOSAN i ratificat per la Comissió Institucional de l'AECOSAN.

Llegeix més...

La consellera de Salut, Patricia Gómez, s'ha reunit amb el president de l'Associació d'Empreses de Distribució de Productes Alimentaris, Bartolomé Servera, i membres de la junta directiva. A la reunió han assistit també el director general de Consum, Xisco Dalmau, i la directora general de Salut Pública, Maria Ramos.

L'Associació d'Empreses de Distribució de Productes Alimentaris ha assabentat la consellera de la situació del sector i de les empreses que l'integren, i s'han tractat aspectes de millora pel que fa al servei que es dóna a l'usuari, tant des del punt de vista del consum com des de la salut pública.

Llegeix més...

L'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN) llança la campanya "L'etiquetatge explica molt" per de donar a conèixer els avantatges de la informació alimentària facilitada al consumidor, d'acord amb la normativa europea.

Els beneficiaris d'aquest nou etiquetatge són tots els consumidors, però sobretot les persones al·lèrgiques o intolerants. Així mateix, per primera vegada serà obligatori informar sobre els al·lergògens en els productes alimentaris no envasats.

L'objectiu és millorar la protecció de la salut i les garanties a la informació dels consumidors.

Els canvis efectuats més importants són:

Llegeix més...

En el BOE. núm. 153, de 27 de juny de 2015, s'ha publicat el Reial decret 538/2015, de 26 de juny, pel qual es regula la realització d'estudis, informes i anàlisis comparatives sobre productes alimentaris.

L'any 1983 es va establir la normativa relacionada amb la regulació de les infraccions i sancions en matèria de defensa del consumidor i de la producció agroalimentària, i també sobre la seva anàlisi.

El 2013 es va implantar la reglamentació de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària, així com la dels estudis, informes i anàlisis comparatives sobre productes alimentaris.

Llegeix més...

La Comissió Europea ha emès una Decisió d'Execució, en data 9 de juny de 2015, sobre el finançament del programa de treball de 2015 en matèria de formació referent a la seguretat de l'alimentació humana i animal, la sanitat animal, el benestar dels animals i la fitosanitat en el marc del programa "Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria".

D'acord amb el Tractat de Funcionament de la Unió Europea, el Reglament i altra normativa i modificacions sobre el tema, la Comissió realitza controls oficials per comprovar el compliment de les normes dirigides a prevenir, eliminar o reduir riscos per a persones i animals, garantir pràctiques equitatives en el comerç de pinsos i aliments i protegir els interessos dels consumidors.

Així mateix pot organitzar i finançar cursos de formació per al personal de les autoritats competents dels estats membres encarregat dels controls oficials contemplats en el Reglament.

Llegeix més...

El 2,4-dinitrofenol (DNP) va ser descobert a la dècada dels 30, als EUA, conferint-li l'ús de medicament aprimador, però a causa dels seus efectes adversos greus i mortals va ser prohibit als EUA i al Regne Unit.

El producte químic 2,4-dinitrofenol es ven a través d'Internet a persones que realitzen dietes aprimadores i a culturistes. Aquest producte químic industrial ha causat malalties severes i morts a diversos països en els últims 2-3 anys.

Recentment s'ha produït una mort al Regne Unit pel consum d'aquest producte, per aquest fet i atesa la seva venda continuada, la Interpol ha emès una alerta internacional, amb l'objectiu de prevenir, animant les autoritats nacionals a prendre les mesures de protecció oportunes per als consumidors.

Llegeix més...
El Web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.