En el BOE núm. 100, de 26 d'abril de 2016, s'ha publicat el Reial decret 162/2016, de 25 d'abril, pel qual es deroga el Reial decret 1118/1998, de 5 de juny, pel qual s'estableix el procediment de cooperació amb la Comissió Europea, en matèria d'examen científic de les qüestions relacionades amb els productes alimentaris.

Els ministeris de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, i d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient, han elaborat disposicions que incorporaven a l'ordenament jurídic espanyol les directives comunitàries relacionades amb la seguretat dels productes alimentaris.

Així mateix, s'han creat diferents comitès científics sobre l'alimentació humana. Els darrers es van crear el 2004, sota la denominació de comitès científics en l'àmbit de la seguretat dels consumidors, la salut pública i el medi ambient.

Llegeix més...

S'ha posat en marxa la base de dades d'Experts en Seguretat Alimentària y Nutrició de l'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN).

En aquesta base de dades es podran incorporar experts amb una experiència rellevant i contrastable en diferents camps de la seguretat alimentària i la nutrició (publicacions científiques, participació en projectes de recerca o titulacions de postgrau, etc.)

Els candidats han d'accedir a l'aplicació per aportar les seves dades de contacte, informació detallada de la seva experiència concreta i el seu currículum vitae. En aquest enllaç podeu trobar les instruccions d'ús per accedir a l'aplicació.

Llegeix més...

S'ha aprovat el Protocol relacionat amb el procediment sobre el dipòsit i la conservació de mostres emprades en la realització d'estudis, informes i anàlisis comparatives sobre productes alimentaris.

La seva finalitat és establir el procediment per determinar les condicions a seguir per al dipòsit i custòdia de les mostres, d'acord amb l'ordenat en el Reial decret 538/2015 (BOE núm. 153, de 27/06/2015).

Aquestes mostres es guardaran al Centre de Recerca i Control de la Qualitat (CICC) de l'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN) del Ministeri de Sanitat Serveis Socials i Igualtat i en el Laboratori Arbitral Agroalimentari del Ministeri d'Agricultura Alimentació i Medi ambient.

Llegeix més...

La Direcció General de Salut Pública i Participació, dependent de la Conselleria de Salut, ha registrat un total de 58 alertes alimentàries al llarg de l'any 2015, que han afectat un total de 669 establiments.

Així ho posa de manifest la memòria d'activitat de 2015 del sistema de vigilància i alertes alimentàries. L'objectiu principal d'aquest sistema és que els aliments que hi ha en el mercat siguin segurs per als consumidors i que no presentin riscs per a la seva salut.

Del total d'alertes tramitades a les Illes Balears (58), 48 van ser motivades per un risc greu i necessitaren una actuació ràpida i eficaç; 8 van ser motivades quan el risc no era greu o no hi havia possibilitat de trobar l'aliment afectat en el canal de comercialització, i 2 per motius diversos.

Llegeix més...

L'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN), que depèn del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, ha signat la pròrroga del conveni amb la Reial Acadèmia de Gastronomia (RAG) i la Fundació Espanyola de la Nutrició (FEN) per a la promoció d'una alimentació saludable, iniciat l'octubre de 2013.

L'AECOSAN, mitjançant l'Estratègia NAOS, i les altres dues institiucions col·laboren en el desenvolupament d'actuacions que reforcen la informació, l'educació i la promoció de la salut en el camp de la nutrició i l'activitat física, i contribueixen a la millora de la nutrició, la prevenció i el control de malalties associades a l'alimentació. Aquestes actuacions van dirigides a la societat en general i sobretot a l'àmbit escolar, amb la finalitat d'obtenir hàbits saludables des de l'edat infantil, per tal d'assegurar una millor qualitat de vida en l'edat adulta.

Llegeix més...

La Comissió Europea va acordar el 16 de novembre de 2015 d'aprovar el nou Reglament sobre nous aliments. Així doncs, el Parlament Europeu i el Consell hauran d'efectuar la seva adopció formal.

Aquest Reglament, que s'ha revisat i actualitzat, en funció de l'avanç científic i tecnològic que s'està produïnt, té com a objectiu millorar les condicions comercials de les empreses, quant a celeritat en la comercialització de nous i innovadors aliments en la Unió Europea (UE), i oferir una major oferta alimentària, tot mantenint el nivell de seguretat.

Es poden considerar nous aliments, els de nou desenvolupament o els produïts mitjançant tecnologies i procediments de producció innovadores. També es poden considerar nous aliments, els que es consumeixen de manera tradicional fora de la UE.

Llegeix més...

El Parlament Europeu ha aprovat el projecte de Reglament de Nous Aliments, amb la finalitat que es redueixin els terminis per a l'autorització de nous aliments.

El Reglament europeu actualment vigent data de 1997. Aquesta data, relativament antiga, i l'evolució del sector alimentari, han induït a la seva revisió.

Aquesta nova normativa, que no entrarà en vigor fins que s'aprovi pel Consell de Ministres, implica que:

Llegeix més...

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat posa de manifest que l'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN) aconsella mantenir les actuals recomanacions de salut pública sobre el consum de carn, d'acord amb les guies nutricionals existents, les quals recomanen el consum de carn dues vegades per semana.

L'Agència Internacional de Recerca sobre el Càncer ha emès una nota de premsa basada en un informe, encara no publicat íntegrament, que vincula el consum de carns vermelles i de carns processades amb el risc de patir aquesta malaltia. L'informe està basat en una metodologia de grups de treballs interdisciplinaris que revisen estudis científics i publicacions existents sobre el tema.

Llegeix més...

El Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut ha aprovat el document denominat "Criterios para la autorización de campañas de promoción alimentaria, educación nutricional o promoción del deporte o actividad física en escuelas infantiles y centros escolares, cuyo objetivo sea promover una alimentación saludable, fomentar la actividad física y prevenir la obesidad", d'acord amb la Llei 17/2011 de Seguritat Alimentària i Nutrició.

Es tracta d'un document de consens entre l'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN) del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i les Conselleries de Sanitat de les Comunitats Autònomes.

Aquest document també ha estat informat favorablement pel Consell de Direcció de l'AECOSAN i ratificat per la Comissió Institucional de l'AECOSAN.

Llegeix més...

La consellera de Salut, Patricia Gómez, s'ha reunit amb el president de l'Associació d'Empreses de Distribució de Productes Alimentaris, Bartolomé Servera, i membres de la junta directiva. A la reunió han assistit també el director general de Consum, Xisco Dalmau, i la directora general de Salut Pública, Maria Ramos.

L'Associació d'Empreses de Distribució de Productes Alimentaris ha assabentat la consellera de la situació del sector i de les empreses que l'integren, i s'han tractat aspectes de millora pel que fa al servei que es dóna a l'usuari, tant des del punt de vista del consum com des de la salut pública.

Llegeix més...
El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.