Categoria: Seguretat alimentària

Precaucions sobre malalties derivades del consum d'aigua de cisternes i pous particulars

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Servei de Seguretat Alimentària de la Conselleria de Salut recomana prendre precaucions per evitar malalties derivades del consum d'aigua de cisternes i pous particulars, especialment tenint en compte que les condicions de sequera poden haver modificat les característiques del líquid que s'hi emmagatzema.

Els responsables de Seguretat Alimentària, servei dependent de la Direcció General de Salut Pública, recorden que el subministrament d'aigua procedent de cisternes i pous és molt comú a les cases de camp de les Illes Balears, i remarquen que el consum d'aigua d'aquest origen no suposa cap risc per a la salut sempre que es prenguin les precaucions adequades.

Els problemes que poden afectar aquestes fonts de proveïment són:

  • La contaminació microbiològica.
  • La contaminació química amb nitrats i pesticides, derivada de l'activitat humana.
  • La contaminació química natural amb arsènic, ferro i sulfats, deguda a l'estructura geològica del sòl.
  • La modificació de les característiques organolèptiques de l'aigua: color, olor, gust i terbolesa.

Per prevenir qualsevol risc per a la salut, el Servei de Seguretat Alimentària recomana adoptar diverses mesures.

En primer lloc, és convenient comprovar la ubicació de la font d'aigua (pou, aljub, etc.) i la seva proximitat a fonts de contaminació com estables, camps de cultiu, basses o fosses sèptiques. També cal revisar-ne l'estructura i els materials amb els quals està construïda i, finalment, se n'ha de fer el manteniment mitjançant el buidatge i la neteja periòdica del fons.

D'altra banda, s'han de verificar les condicions de l'aigua mitjançant anàlisis periòdiques, tal com determina el Reial decret 140/2003, que fixa els criteris sanitaris que han de complir les aigües de consum humà i les instal·lacions que en permeten el subministrament.

Èpoques de sequera

Els responsables del Servei de Seguretat Alimentària recalquen que en èpoques de sequera, com la d'enguany, es poden produir canvis que afecten les fonts d'aigua i que convé controlar, com ara la manca de renovació de l'aigua, que resta més temps dins el dipòsit, i la reducció del volum mitjà del líquid, que fa que es remogui la capa de sediments del fons.

En el cas de comprar aigua subministrada en camions cisterna, s'ha d'acudir a un proveïdor autoritzat que n'acrediti la potabilitat.

Malalties derivades del consum d'aigua no potable

El consum d'aigua no potable pot ocasionar diverses malalties. Entre les més habituals s'inclouen la gastroenteritis, la febre tifoide, el còlera, la disenteria o l'hepatitis. Aquestes es produeixen per la contaminació de les fonts de subministrament amb matèria fecal humana o animal.

Altres poden ser d'origen parasitari, com la criptosporidiosi i la giardiosi, les quals, a més de diarrea severa, poden causar febre, rampes, nàusees, pèrdua de pes i deshidratació.

Si se sospita o hi ha evidència que l'aigua està contaminada, s'ha de desinfectar el pou o l'aljub. El més adequat és contactar amb una empresa especialitzada perquè dugui a terme aquesta tasca.

L'aigua procedent d'aquestes fonts s'ha de tractar amb un desinfectant com l'hipoclorit sòdic (lleixiu apte per desinfectar aigua per beure).

[Font: Conselleria de Salut. 15/08/2016]

Què en diu la premsa
*16/08/2016 Diario de Mallorca - Salut advierte de que la sequía puede provocar contaminación de pozos.