Com cada any, coincidint amb l'inici de la temporada de matances, la Direcció General de Salut Pública i Participació recorda les mesures sanitàries de seguretat establertes perquè els animals sacrificats en l'àmbit domèstic privat siguin sotmesos als controls necessaris abans de consumir-los.

El Servei de Seguretat Alimentària insisteixen que el sacrifici de porcs per a l'autoconsum —una tradició molt arrelada i estesa en la nostra comunitat— pot tenir conseqüències sanitàries negatives, entre les quals hi ha la triquinosi, per la qual cosa es recomana no consumir carn crua ni embotits que no hagin estat sotmesos a un tractament tèrmic abans d'obtenir els resultats de les anàlisis de control oportunes.

Llegeix més...

S'ha obert la convocatòria per a la presentació de candidatures per formar part de la Secció de Seguretat Alimentària i Nutrició del Comitè Científic de l'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN).

Aquest Comitè és l'òrgan per a l'avaluació de riscos alimentaris que assumeix les funcions de proporcionar a aquest organisme dictàmens científics en matèria de consum, seguretat alimentària i nutrició, així com definir l'àmbit dels treballs de recerca.

Aquesta convocatòria, dirigida als científics, té com a finalitat seleccionar les persones millor qualificades per incorporar-s'hi que disposin de coneixements especialitzats en alguna de les següents àrees, entre d'altres: Toxicologia Alimentària, Microbiologia, Virologia, Parasitologia o Zoonosis Alimentàries, Epidemiologia Humana, Epidemiologia Animal, Biotecnologia i Modificació Genètica, Immunologia i Alergología, Nutrició Humana, Epidemiologia i Salut Pública des del punt de vista de la Nutrició, Alimentació Animal, Farmacologia, Processos Tecnològics Alimentaris, o Anàlisis i Instrumentació.

Llegeix més...

Els dies 14, 15 i 16 de setembre de 2016 es va dur a terme a Barcelona el 8è Congrés Internacional de Salut Infantil i Medi Ambient (INCHES, en anglès). En aquest congrés es van presentar nombrosos projectes i investigacions fetes als cinc continents per part d'organitzacions i investigadors de gran rellevància en l'àmbit de la salut infantil i el medi ambient.

Una representant del Servei de Seguretat Alimentària i Nutrició de la Conselleria de Salut, Rosa Maria Llull Cantallops, va presentar dos projectes que es van dur a terme el 2015 sobre aquesta matèria:

  • Un pòster sobre la presència de mercuri al peix de les Illes Balears. El mercuri és un potent neurotòxic que afecta significativament les capacitats cognitives dels infants. Aquest estudi ha pogut evidenciar quines espècies de peix al mar balear en contenen en més o menys quantitat.

  • Un altre projecte sobre com els resultats de les accions de formació del personal assistencial de salut sobre els riscs alimentaris i les principals recomanacions per evitar-los han evidenciat que és un aspecte de gran interès per aquest col·lectiu i de necessari desenvolupament.
Llegeix més...

El Servei de Seguretat Alimentària i Nutrició ha organitzat un seminari per analitzar la problemàtica que envolta la listeriosi a través de l'estudi d'un cas pràctic de detecció de listeria en derivats carnis de producció local.

El seminari, que es durà a terme el dijous dia 15 de setembre de 2016, a la seu de la Direcció General de Salut Pública i Participació, al carrer Jesús de Palma (i amb videoconferència a Menorca i Eivissa), té com a objectiu sensibilitzar els tècnics de seguretat alimentària de la importància que els aliments arribin al consumidor amb una baixa contaminació per listeria, sempre dins els límits legalment establerts. També actualitzar els coneixements necessaris per a la gestió de la reducció de risc.

Llegeix més...

D'acord amb els anteriors Reglaments, Directives, Declaracions, etc., la Comissió Europea ha modificat el Reglament de la Unió Europea, núm. 432/2012, pel qual s'estableix una llista de declaracions autoritzades de propietats saludables dels aliments, diferents de les relatives a la reducció del risc de malaltia i al desenvolupament i la salut dels nins.

Es modifica l'Annex del Reglament esmentat, pel que fa a les entrades corresponents a les categories d'aliments "substitutius de menjars per al control de pes" i se substitueix pel text: "Nutrient, substància, aliment o categoria d'aliments". 

Llegeix més...

La setmana passada, inspectors del Servei de Seguretat Alimentària de la Conselleria de Salut i agents de la Policia Judicial d'Inca van ordenar la suspensió cautelar d'activitat de dos magatzems d'aliments situats a Inca, on van trobar aliments caducats i eines per esborrar les dates de consum dels envasos i per fabricar etiquetes falses per substituir les originals.

Responsables del Servei de Seguretat Alimentària, dependent de la Direcció General de Salut Pública i Participació, van explicar que durant la inspecció dels magatzems, propietat d'un sol titular, es va constatar que hi havia una gran quantitat d'aliments amb data de consum superada i que en molts s'havia manipulat la data de consum introduint-hi una data de consum posterior, amb una diferència fins i tot d'un parell d'anys.

Llegeix més...

El Servei de Seguretat Alimentària de la Conselleria de Salut recomana prendre precaucions per evitar malalties derivades del consum d'aigua de cisternes i pous particulars, especialment tenint en compte que les condicions de sequera poden haver modificat les característiques del líquid que s'hi emmagatzema.

Els responsables de Seguretat Alimentària, servei dependent de la Direcció General de Salut Pública, recorden que el subministrament d'aigua procedent de cisternes i pous és molt comú a les cases de camp de les Illes Balears, i remarquen que el consum d'aigua d'aquest origen no suposa cap risc per a la salut sempre que es prenguin les precaucions adequades.

Llegeix més...

El Servei de Seguretat Alimentària i Nutrició de la Direcció General de Salut Pública i Participació recorda la importància de revisar les dates de consum que figuren en els envasos dels aliments i recalca que els comerços minoristes també han d'etiquetar correctament els envasos que preparen per a la venda immediata.

Responsables de Seguretat Alimentària destaquen que obligatòriament tots els aliments envasats han d'informar el consumidor de les dates de consum i recomanen als ciutadans que, a l'hora de comprar un aliment envasat prèviament, embolicat o emborsat, s'assegurin que du una etiqueta que indica quina és la data de consum mínima o data de caducitat d'aquell aliment. De començament d'any ençà s'han incoat 11 expedients per defectes en l'etiquetatge.

Llegeix més...

El Centre Nacional d'Alimentació de l'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN) ha confirmat la presència de la toxina butolínica en el lot L-146-16 de mongeta blanca cuita de la marca BONPREU, envasat per Germans Cuevas, S.A, en pot de vidre de 400 grams, amb data de consum preferent 31/12/2021, i distribuït a Balears sota la marca IFA Eliges.

La Direcció General de Salut Pública informa que aquest producte ha estat distribuït a Eivissa i Manacor i, a pesar que va ser retirat dels supermercats la setmana passada, hi ha envasos no localitzats en mans de consumidors, per la qual cosa fa una crida urgent a la població perquè s'abstinguin de consumir-ho. Es recomana retornar l'envàs a l'establiment en el qual ha estat adquirit. 

Llegeix més...

El Servei de Seguretat Alimentària i Nutrició de la Direcció General de Salut Pública i Participació té previst inspeccionar 1.600 bars, restaurants, menjadors col·lectius, hotels i altres establiments turístics de les Illes Balears els mesos de juliol, agost i setembre.

Les inspeccions es duran a terme en el marc d'una campanya adreçada a verificar que les instal·lacions són idònies i que es mantenen en un estat adequat d'ordre i de neteja. Així mateix, es controlaran les pràctiques higièniques dels manipuladors i si reben periòdicament la formació necessària que garanteix un alt coneixement dels conceptes d'higiene dels aliments.

Un altre aspecte molt important que serà objecte de control és que els aliments provenen d'un proveïdor autoritzat i que estan correctament identificats i etiquetats, a més que se'n faci l'ús que pertoca d'acord amb les etiquetes. Especialment es revisarà la preparació dels menjars, el control de les temperatures d'emmagatzematge i servei, i la resta de condicions higienicosanitàries dels establiments.

Llegeix més...
El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.