Categoria: Sociosanitari

Renovat el concert social del servei de desenvolupament infantil i atenció primerenca per a l'any 2020

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 19, de dia 13 de febrer de 2020, s’ha publicat la Resolució relativa a la renovació del concert social del servei de desenvolupament infantil i atenció primerenca de la xarxa pública i concertada d’atenció primerenca en l’àmbit dels serveis socials de les Illes Balears, amb l’entitat Asociación Pitiusa de Familiares de Personas con Enfermedad Mental (APFEM), per a l’any 2020.

Es renova el concert amb l'entitat APFEM, en un número estimat de 2.002 sessions, per a prestar el servei de desenvolupament infantil i atenció primerenca de la xarxa pública i concertada d'atenció primerenca, durant el període que va de dia 1 de gener de 2020 al 31 de desembre de 2020, per un import total estimat.

També, s'autoritza i disposa una despesa total a favor de l'entitat APFEM per import de 79.679,6€ (IVA exempt), amb càrrec a les següents partides i anualitats:

El concert es regirà per les estipulacions del document de concert que es signi entre les parts i pel Plec General de prescripcions tècniques de 2 d'abril de 2019.

Aquest concert queda condicionat a l'existència de crèdit suficient i adequat a la partida (o equivalent que la substitueixi) dels pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per als anys 2020 i 2021.

[Font: BOIB. Núm. 19. 13/02/2020]

[Foto: Infosalut / CC BY-NC-SA 4.0]