Categories: Sociosanitari, COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia

S’amplia el suport telemàtic a menors que pateixen maltractament o abús

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La Conselleria d’Afers Socials i Esports ha subscrit un contracte amb la Fundació ANAR per augmentar el suport, via telemàtica, a la població infantil i juvenil que han pogut viure una situació de maltractament o abús durant tota la fase del confinament per la crisi sanitària de la COVID-19.

Atesa la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, s’han hagut d’intensificar les mesures d’atenció concretes dirigides als menors d’edat, concretament mesures de prevenció i control encaminades a prevenir situacions de desprotecció.

En el període comprès entre el 23 de març i el 10 de juny de 2020, la Fundació ANAR ha atès 53 menors a través del xat, correus electrònics i trucades telefòniques.

Tots aquests menors són atesos per psicòlegs que treballen en equip amb advocats i treballadors socials.

Objectius del contracte extraordinari

  1. Divulgar el xat Anar a les xarxes socials.
  2. Donar de forma contínua, orientació i suport professional i especialitzat als problemes i necessitats dels menors de les Illes Balears que puguin estar en una situació de desprotecció.
  3. Facilitar l’orientació psicològica, informar dels recursos socials, resoldre dubtes de caràcter jurídic, derivar cap als recursos més adequats i realitzar intervencions directes en aquells casos que ho requereixin, donant trasllat als organismes competents en matèria de menors i portant a terme un seguiment d’aquests casos mitjançant la coordinació amb els professionals corresponents.

Import 

Aquest contracte té un valor de 7.500 euros.

Duració

Fins al 30 de novembre d’enguany.

[Font: Conselleria d’Afers Socials i Esports. 19/06/2020]

[Foto: Pxfuel / Woman / CC0 Dominio publico]