Categories: Beques ajudes i premis, Recursos humans

Convocatòria d’ajuts per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 92 de 10 de juliol, s'ha publicat la Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears (contractes postdoctorals 2021).

La Resolució inclou catorze ajuts per incorporar, en règim de concurrència competitiva, personal investigador al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, públics o privats, ubicats a les Illes Balears.

Els ajuts es distribueixen de la manera següent:

  • 5 ajuts per al Programa Margalida Comas, per a joves investigadors
  • Un màxim de 3 ajuts per al Programa Vicenç Mut estabilitat, per a investigadors amb experiència provinents de programes Margalida Comas de convocatòries anteriors
  • Un mínim de 5  ajuts per al Programa Vicenç Mut, per a investigadors amb experiència 
  • Un ajut per al Programa Felip Bauçà, per a empreses privades d'R+D

Els investigadors candidats interessats en aquests ajuts poden presentar propostes al centre o a la unitat de recerca amb el vistiplau de l'investigador principal de la proposta, com a responsable de l'execució cientificotècnica del projecte, que ha de ser doctor i que ha d'estar vinculat estatutàriament, funcionarialment (pot ser funcionari de carrera o interí) o amb un contracte laboral a les entitats esmentades en el punt anterior. En el cas que la vinculació amb l'entitat sol·licitant no sigui de caràcter permanent, la relació o contracte temporal ha de tenir, com a mínim, una duració igual a la del contracte postdoctoral. La relació ha de finalitzar en data posterior a la data de finalització del contracte postdoctoral.

L'import global màxim dels ajuts, de caràcter pluriennal, és d'1.318.000,00 €.

Termini i forma de presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds de les ajudes s'iniciarà el dia 25 d'agost de 2021 i finalitzarà el 21 de setembre de 2021.

La sol·licitud s'ha d'emplenar i enregistrar en línia en el lloc web de la Direcció General de Política Universitària i Recerca.

[Font: BOIB. núm. 92. 10/07/2021]

[Foto: Max Pixel / Médico de laboratorio / Dominio público CCO]