Categories: Beques ajudes i premis, Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Convocatòria de subvencions per al finançament de programes de prevenció i control del VIH i sida

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 156 del 3 de juny de 2020, s’ha publicat la Convocatòria de subvencions a entitats de qualsevol titularitat, sense ànim de lucre, destinades al finançament de programes de prevenció i control de la infecció per VIH i sida per a l'any 2020.

Beneficiaris

Entitats de qualsevol titularitat, sense ànim de lucre i àmbit estatal, d'acord amb l'article 2 de l'Ordre SAS/1462/2010, de 28 de maig.

Objecte

La convocatòria d'ajudes econòmiques a entitats de qualsevol titularitat sense ànim de lucre, destinades al finançament de despeses ocasionades per actuacions de prevenció i control de la infecció per VIH i sida per a l'any 2020.

Aquestes activitats s'integren en les línies d'actuació sobre prevenció i control del VIH i la sida establertes pel Pla Nacional sobre la Sida i estan sotmeses a l'orientació general d'aquest.

Bases reguladores

Ordre SAS/1462/2010, de 28 de maig, publicaca en el BOE nº 137, de 5 de juny de 2010.

Quantia

El crèdit disponible per a aquesta convocatòria és de 2 milions d'euros, com a quantia total màxima, consignada en el concepte 26.07.313B.486 dels Pressuposts Generals de l'Estat per a 2020.

Termini de presentació

El termini de presentació de la sol·licitud i de la documentació serà d'1 mes comptador a partir de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat.

[Font: BOE núm. 156. 03/06/2020]

[Foto: James Lumb / People / CC BY­ND 2.0]