Categories: Ajudes, Gestió de la investigació

IV Convocatòria projectes intramurals IdISBa: Programa Synergia i Programa Primus

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

L’IdISBa obre la IV convocatòria de projectes Intramurals per a fomentar la col·laboració de grups d’investigació dins un mateix projecte d’investigació i, per a investigadors que encara no hagin obtingut un projecte d’investigació competitiu públic nacional o internacional com a investigador principal.

Així, la convocatòria del Projectes Intramurals de l’IdISBa es desgrana en dos programes

Beneficiaris

Programa enfocat al desenvolupament de projectes d'investigació en salut en un marc d'excel·lència a realitzar de manera coordinada entre un mínim de dos Grups de Recerca IdISBa diferents, aquest fet quedarà reflectit en l’existència de dos co-investigadors principals procedents de Grups de Recerca IdISBa diferents.

Objectius

Amb aquest programa es pretén:

  • Augmentar el coneixement científic i tècnic i la seva transferència i aplicació a la millora en la prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties i en les activitats de promoció de la salut pública i gestió dels serveis de salut, i així contribuir a fomentar la salut i benestar de la ciutadania.
  • Fomentar les sinèrgies, impulsar el talent i la empleabilitat i enfortir les estructures de governança que agreguin les capacitats científico-tècniques de les diferents entitats que conformen l’IdISBa.
  • Promoure el finançament de projectes de recerca, de qualitat contrastada, d’investigadors emergents.

Durada

El termini ordinari d’execució dels projectes serà de 2 anys, prorrogable un any addicional en cas que fos necessari, comptats a partir de l’1 de gener de 2021.

Quantia

El pressupost global del Programa en la seva convocatòria 2020 és de 160.000 euros, amb un pressupost màxim per projecte de 80.000 euros. 

Presentació de sol·licituds i termini

La presentació de sol·licituds es realitzarà a la pàgina web de l'IdISBa.

El termini de presentació finalitzarà el dia 27 de setembre de 2020.

Bases

Objectius

L’objectiu del programa és configurar una convocatòria de projectes que permetin assolir resultats preliminars i que serveixin de palanca per a obtenir finançament en convocatòries competitives de l’àmbit nacional o internacional.

Amb aquesta convocatòria es pretén:

  • Potenciar les col·laboracions entre els investigadors de l’IdISBa i el sistema de salut de les Illes Balears.
  • Impulsar la participació del personal investigador que realitza tasques assistencials al Servei de Salut de les Illes Balears.

Beneficiaris

Aquest programa està dirigit a investigadors, contractats per alguna de les institucions que conformen l'IdISBa, que encara no hagin obtingut un projecte d’investigació competitiu públic nacional o internacional com a investigador principal. No és requisit pertànyer a un grup IdISBa.

Quantia

Aquest programa oferirà un pressupost global de 30.000 euros, amb un pressupost màxim per projecte de 15.000 euros.

Durada

El termini d’execució d’1 any, no prorrogable, comptant a partir de l’1 de gener de 2021.

Presentació de sol·licituds i termini

La presentació de sol·licituds es realitzarà via la pàgina web de l'IdISBa.

El termini de presentació finalitzarà el dia 27 de setembre de 2020.

Bases 

[Fonts: IdISBa - Conselleria de Salut i Consum. 10/09/2020]

[Foto: Universitat de les Illes Balears]