Categories: Ajudes, Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Convocatòria d'ajudes per a projectes de recerca sobre addiccions

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 230, de dia 27 d'agost de 2020, s'ha publicat l'extracte de l'Ordre de 21 d'agost de 2020, per la qual es convoca la concessió d'ajudes econòmiques per al desenvolupament de projectes de recerca sobre addiccions l'any 2020.

Bases Reguladores

Ordre SCO/2236/2006, de 26 de juny, publicada en el BOE d'11 de juliol de 2006, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les convocatòries per a la concessió d'ajudes econòmiques per al desenvolupament de projectes de recerca sobre drogodependències.

Objecte

La present ordre té per objecte la convocatòria, en l'exercici 2020, d'ajudes econòmiques per al desenvolupament de projectes de recerca sobre addiccions realitzats per entitats públiques o privades sense fins de lucre, en règim de concurrència competitiva.

Beneficiaris

Podran tenir la condició de beneficiaris de les ajudes previstes en la present ordre les següents entitats espanyoles, com els centres públics d'I+D: les institucions sanitàries públiques, els organismes públics de recerca reconeguts a la normativa d'aplicació i qualsevol altre centre d'I+D dependent de les Administracions Públiques.

Quantia

Quantitats màximes disponibles per anualitat: 632.937 euros per a la primera anualitat, 237.853 euros per a la segona anualitat i 365.874 euros per a la tercera anualitat.

Termini de presentació de sol·licituds

Un mes a comptar des de l'endemà a la publicació d'aquest extracte en el BOE.

Text complet

A la pàgina web del Ministeri de Sanitat.

[Font: BOE. Núm. 230. 27/08/2020]

[Foto: rebcenter-moscow / alkoghol narkomaniia / Pixabay License]

Notícies relacionades