Categories: Ajudes, Gestió de la investigació

Convocatòria d'ajudes al programa Formació de Tecnòlegs en el CERN, FTEC-Spanish Traineeship Programme

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm 326, de dia 15 de desembre de 2020, s'ha publicat la Resolució de 10 de desembre de 2020, del Centre de Recerques Energètiques, Mediambientals i Tecnologies, CIEMAT, per la qual s'aprova la convocatòria de les ajudes públiques del programa Formació de Tecnòlegs en el CERN, FTEC-Spanish Traineeship Programme, corresponent a l'any 2021.

Objectiu

La concessió de 25 beques d'especialització del programa FTEC-Spanish Traineeship Programme per a joves professionals científics i tecnòlegs, destinats en el Laboratori Europeu de Recerca Nuclear, CERN, (Ginebra, Suïssa), en tecnologies de grans acceleradors de partícules, detectors i infraestructures associades.

Beneficiaris

Persones amb possessió del Títol de Màster en Enginyeria, Física Aplicada o titulacions equivalents que comprenguin una formació acadèmica en les àrees temàtiques de la convocatòria que compleixin que, en el moment de la publicació d'aquesta convocatòria, no hagi transcorregut més de quatre anys des de l'obtenció del títol universitari requerit.

Quantia

La quantia màxima de les ajudes convocades ascendeix a 300.000 euros, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la
resolució de concessió.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és de 40 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte de la present resolució.

[Font: BOE. Núm. 326. 15/12/2020

[Foto: Universidaddesalamanca / Investigación / CC-by-sa-3.0 de]