Categories: Ajudes, Gestió de la investigació

Convocatòria per donar suport a projectes de recerca científica i tecnològica per al període 2020-2024

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 213, de dia 24 de desembre de 2020, s'ha publicat la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca, de 10 de desembre de 2020, per la qual s’aprova la convocatòria per donar suport a projectes de recerca científica i tecnològica per al període 2020-2024.

Objectiu principal 

L'objectiu principal és promoure la generació de coneixement científic i tecnològic, i la recerca de qualitat, evidenciada, tant per la internacionalització de les activitats i la publicació dels resultats, com per la seva contribució a la solució dels problemes socials, econòmics i tecnològics de la societat de les Illes Balears.

Modalitats

a) Modalitat 1: projectes individuals, gestionats per una única entitat i executats en la seva totalitat per un únic equip d'investigació.

b) Modalitat 2: projectes coordinats, formats per dos subprojectes, cadascun gestionat independentment, i executats per equips d'investigació diferents.

Entitats beneficiàries, entre d'altres

a) Centre públic d'R+D: universitats públiques, organismes públics de recerca (reconeguts en la Llei 14/2011), entitats sanitàries públiques o de titularitat pública de naturalesa institucional amb personificació privada, sense ànim de lucre, i, en general, qualsevol centre d'R+D dependent de les diferents administracions públiques.

b) Altres entitats públiques o privades sense ànim de lucre que tinguin definida en els seus estatuts l'R+D com a activitat principal.

Presentació de sol·licituds, terminis i documentació

El termini per presentar les sol·licituds de les ajudes s'iniciarà el dia 25 de gener de 2021 i finalitzarà el dia 28 de febrer del 2021.

[Font: BOIB. Núm. 213. 24/12/2020

[Foto: Philippe de la vie / Tex / CC BYND 2.0]