Categoria: Ajudes

Convocatòria "LIBERI" 2022

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

L’objecte de la Convocatòria de publicacions en Accés Obert “Liberi” és promoure la publicació d’articles científics originals en revistes d’accés obert per part dels investigadors/es de l’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa).

Requisits dels beneficiaris

a) Pot sol·licitar aquest ajut qualsevol investigador/a adscrit vàlidament a un grup d’investigació de l’IdISBa en data anterior a l’acceptació de la publicació, que signi com a primer, darrer autor o autor de correspondència (corresponding author).
b) Tan sols es concedirà un ajut per publicació.
c) Ateses les limitacions pressupostàries els ajuts estan limitats a un per grup d’investigació i convocatòria.

Quantia global

El pressupost assignat a aquesta convocatòria de 2022 és de 30.000 €.

Termini

La convocatòria romandrà oberta durant tot el 2022 o fins a la finalització dels fons disponibles.

Només podran optar a l'ajuda els articles científics acceptats per revistes d'accés obert amb data posterior a l'1 de gener del 2022.

Bases

[Font: IdISBa]

[Foto: Instituto Carlos III]