Categoria: Ajudes

S'aprova destinar 2M€ del factor d'insularitat a equipament científicotècnic

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Govern va aprovar destinar dos milions d'euros del factor d'insularitat per a una convocatòria d'ajuts a l'adquisició d'equipament cientificotècnic. Per això, es va atorgar l'autorització prèvia al conseller d'Economia, Hisenda i Innovació per exercir la competència en matèria d'autorització i de disposició de la despesa de 2.087.200,00 €. A més, es va atorgar al mateix conseller l'autorització per tramitar el pagament anticipat del 75% de l'import de les subvencions que es derivin de la concessió sense exigir garantia.

L'objecte de la convocatòria és atorgar, en règim de concurrència competitiva, subvencions a centres de recerca públics de les Illes Balears per adquirir nou equipament que suposàs un enfortiment significatiu de l'Ecosistema de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears (ECTIB). Aquesta convocatòria va ser finançada pel factor d'insularitat previst en el Reial decret llei 4/2019, de 22 de febrer, del règim especial de les Illes Balears.

La convocatòria establí com a modalitat de pagament de les subvencions el pagament anticipat del 75% de l'import concedit. Hi ha raons d'interès públic que justificaven aquest pagament per bestreta, atès el paper fonamental que l'equipament científic punter juga en la generació del coneixement científic i tecnològic necessari per abordar amb celeritat els reptes socials presents. Per això, amb la finalitat d'aconseguir l'objectiu darrer d'interès públic d'aquesta convocatòria, promoure l'excel·lència en la generació del coneixement científic i tecnològic i augmentar la competitivitat de l'Ecosistema Balear de Ciència, Tecnologia i Innovació (ECTIB), es va fer necessari, atesa també la dimensió i la urgència de les inversions, autoritzar el pagament anticipat del 75% de l'import concedit.

[Font: Consell de Govern. 02/02/2024]

[Foto: Universitat de les Illes Balears]