Categoria: Ajudes

Ajuts per a persones menors d’edat víctimes de violència masclista

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Govern ha aprovat el Decret d’ajuts per a persones menors d’edat víctimes de violència masclista o conjugal o entre persones amb una relació análoga.

Els ajuts van dirigits als menors que es trobin en alguna de les situacions següents:

Quan un dels seus progenitors hagi mort com a conseqüència d’haver estat víctima de violència masclista o conjugal, o entre persones amb una relació anàloga a la conjugal.

Quan un dels seus progenitors pateixi un grau de discapacitat igual al 33 % o superior com a conseqüència d’haver estat víctima de violència masclista, en cada un dels seus supòsits.

Ajuts equivalents al 80 % de l’IPREM mensual

Aquesta prestació preveu una quantia mensual de 438,88 €, que suposa el 80 % de l’IPREM, que actualment és de 548,60 €.

Beneficiaris

Els menors víctimes de la violència masclista o conjugal podran rebre aquesta prestació fins que compleixin 22 anys i, excepcionalment, fins que en facin 25 si cursen estudis acadèmics o formatius.

[Fonts: Conselleria d’Afers Socials i Esports. 23/08/2019BOIB. Núm. 116. 24/08/2019

[Foto: Infosalut / Al·lotes joves / CC BY-NC-SA 4.0]

[Foto: James Lumb / People / CC BY­ND 2.0]