Categories: Ajudes, Estudis i projectes

Convocatòria de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE, núm. 134, de dia 13 de maig de 2020, s'ha publicat l'extracte de la Resolució, de 6 de maig de 2020, de la Presidència de l'Agència Estatal de Recerca per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2020 del procediment de concessió d'ajudes corresponents als Projectes d'I+D+i "Programació Conjunta Internacional".

Contemplades en el Programa Estatal d'I+D+i Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020.

Objectiu

Les ajudes pretenen donar suport a projectes de recerca de dimensió europea o internacional, finançant la participació d'equips de recerca espanyols en projectes i programes de recerca multilaterals i col·laboratius que hagin concorregut amb èxit a convocatòries europees o internacionals conjuntes en les quals participa l'Agència Estatal de Recerca com a organisme finançador, en àrees temàtiques específiques i que demostrin excel·lència científica i un valor afegit de la col·laboració internacional a l'hora d'enfrontar-se als reptes de la societat.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris de les ajudes objecte d'aquesta convocatòria, els organismes públics de recerca, les universitats públiques i privades, les entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre, els Instituts de recerca sanitària acreditats, els Centres Tecnològics i Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal, i altres centres d'I+D+i, públics i privats sense ànim de lucre.

Requisits de presentació

Les sol·licituds d'ajuda seran avaluades d'acord amb els següents criteris:

a) Qualitat de la proposta.

b) Impacte.

La descripció dels criteris i subcriteris d'avaluació, així com la seva valoració i llindars es determinen en l'Annex I de la resolució de convocatòria.

Dotació econòmica

Les ajudes seran de 9.000.000,00 euros, amb càrrec al pressupost de despeses de l'Agència Estatal de Recerca per a l'any 2020, i equivalents d'exercicis posteriors.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds, des del dia 21 de maig fins al dia 9 de juny, a les 14.00 hores (hora peninsular espanyola)

[Font: BOE. Núm. 134. 13/05/2020]

[Foto: Philippe de la vie / Tex / CC BYND 2.0]