Categories: Ajudes, Estudis i projectes

Convocatòria de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE, núm. 134, de dia 13 de maig de 2020, s'ha publicat l'extracte de la Resolució, de 6 de maig de 2020, de la Presidència de l'Agència Estatal de Recerca per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2020 del procediment de concessió d'ajudes corresponents als Projectes d'I+D+i "Programació Conjunta Internacional".

Contemplades en el Programa Estatal d'I+D+i Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020.

Objectiu

Les ajudes pretenen donar suport a projectes de recerca de dimensió europea o internacional, finançant la participació d'equips de recerca espanyols en projectes i programes de recerca multilaterals i col·laboratius que hagin concorregut amb èxit a convocatòries europees o internacionals conjuntes en les quals participa l'Agència Estatal de Recerca com a organisme finançador, en àrees temàtiques específiques i que demostrin excel·lència científica i un valor afegit de la col·laboració internacional a l'hora d'enfrontar-se als reptes de la societat.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris de les ajudes objecte d'aquesta convocatòria, els organismes públics de recerca, les universitats públiques i privades, les entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre, els Instituts de recerca sanitària acreditats, els Centres Tecnològics i Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal, i altres centres d'I+D+i, públics i privats sense ànim de lucre.

Requisits de presentació

Les sol·licituds d'ajuda seran avaluades d'acord amb els següents criteris:

a) Qualitat de la proposta.

b) Impacte.

La descripció dels criteris i subcriteris d'avaluació, així com la seva valoració i llindars es determinen en l'Annex I de la resolució de convocatòria.

Dotació econòmica

Les ajudes seran de 9.000.000,00 euros, amb càrrec al pressupost de despeses de l'Agència Estatal de Recerca per a l'any 2020, i equivalents d'exercicis posteriors.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds, des del dia 21 de maig fins al dia 9 de juny, a les 14.00 hores (hora peninsular espanyola)

[Font: BOE. Núm. 134. 13/05/2020]

[Foto: Philippe de la vie / Tex / CC BYND 2.0]

El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.