Categories: Ajudes, Gestió de la investigació

Convocatòria Europa Xarxes i Gestors - Europa Centres Tecnològics de l'any 2020

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 140, de dia 18 de maig de 2020, s'ha publicat l'Extracte de la Resolució d'11 de maig de 2020, de la Presidència de l'Agència Estatal de Recerca per la qual s'aprova la convocatòria Europa Xarxes i Gestors - Europa Centres Tecnològics de l'any 2020 per a la concessió d'ajudes dins del Programa Estatal de Generació de Coneixement i Enfortiment Científic i Tecnològic del Sistema I+D+i, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020.

Objectiu

L'objectiu final de la convocatòria és dotar a les entitats beneficiàries d'una estructura estable i dels coneixements necessaris per a la promoció i l'adequada preparació i gestió dels projectes europeus, perquè millorin el seu posicionament i les seves possibilitats d'obtenir finançament provinent de la Unió Europea en Horitzó Europa, durant el període d'execució de l'activitat objecte d'ajuda.

Beneficiaris

Podran ser beneficiàries de les ajudes, els organismes públics de recerca, les universitats públiques i privades, les entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre, els Instituts de recerca sanitària acreditats, els Centres Tecnològics d'àmbit estatal i Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal, i altres centres d'I+D+i, públics i privats sense ànim de lucre.

Requisits de presentació

Les sol·licituds de participació seran avaluades d'acord amb els següents criteris:

a) Qualitat de la proposta.

b) Equip de Recerca/Estructura Organitzativa.

c) Impacte.

Dotació econòmica

La quantia màxima destinada a finançar aquesta convocatòria és de 7.000.000 d'euros en forma de subvenció, amb càrrec al pressupost de despeses de l'Agència Estatal de Recerca per a l'any 2020, i equivalents d'exercicis posteriors, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 26 de maig i finalitzarà el dia 10 de juny de 2020 a les 14.00 hores (hora peninsular espanyola).

[Font: BOE. Núm. 140. 18/05/2020]

[Foto: Unsplash / meeting-pencils-macbook-netebooks / CC BYND 2.0]