Categories: Ajudes, Gestió de la investigació

Convocatòria d'ajudes de dinamització «Europa Excel·lència»

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 150, de dia 27 de maig de 2020, s'ha publicat l'Extracte de la Resolució, de 13 de maig de 2020, de la Presidència de l'Agència Estatal de Recerca per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2019 del procediment de concessió d'ajudes corresponents a les accions de dinamització «Europa Excel·lència»

Aquest forma part del Programa Estatal de Generació de Coneixement i Enfortiment Científic i Tecnològic del Sistema d'I+D+i, Subprograma Estatal de Generació de Coneixement, en el marc del Pla Estatal d'I+D+i 2017-2020. 

Objectiu

Aquestes ajudes vol potenciar la participació espanyola en els subprogrames «Starting Grants» i «Consolidator Grants», emmarcats en el Pilar 1 «Ciència Excel·lent» del Programa Marc de la Unió Europea Horitzó 2020. 

Beneficiaris

Podran ser entitats beneficiàries de les ajudes objecte d'aquesta convocatòria, d'acord amb el que s'estableix en l'article 5 de la resolució de convocatòria, els organismes públics de recerca, les universitats públiques i privades, les entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre, els Instituts de recerca sanitària acreditats, els Centres Tecnològics i Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal, i altres centres d'I+D+i, públics i privats sense ànim de lucre.

Requisits de presentació

Les sol·licituds d'ajuda seran avaluades d'acord als següents criteris:

a) Qualitat de la proposta.

b) Equip de recerca.

c) Impacte.

Dotació econòmica

La quantia màxima destinada a finançar les ajudes serà d'1.200.000,00 euros, amb càrrec al pressupost de despeses de l'Agència Estatal de Recerca per a l'any 2020. 

Termini

Hi haurà un únic termini de presentació de sol·licituds, des del dia 28 de maig fins al dia 11 de juny de 2020 a les 14.00 hores (hora peninsular espanyola).

[Font: BOE. Núm. 150. 27/05/2020]

[Foto: Hospital Universitari Son Llàtzer]