Categories: Ajudes, Gestió de la investigació

Ajuts per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 118, de dia 4 de juliol de 2020, s'ha publicat la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca, de 23 de juny de 2020, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears.

Objectius

L'objecte de la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, és la incorporació de personal investigador al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, públics o privats, ubicats a les Illes Balears.

Beneficiaris

Poden ser sol·licitants i beneficiaris dels ajuts els centres d'R+D que estiguin vàlidament constituïts i que tenguin capacitat de contractació laboral.

Centres públics d'R+D: les universitats públiques, els organismes públics de recerca, els centres d'R+D amb personalitat jurídica pròpia i diferenciada vinculats a l'Administració general de l'Estat o que en depenen i els centres d'R+D vinculats a administracions públiques territorials o que en depenen, amb personalitat jurídica pròpia i diferenciada.

Quantia

1.014.000,00 €

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

[Font: BOIB. Núm. 118. 04/07/2020]

[Foto: IdISBa]

Notícies relacionades