Categoria: Ajudes

Ajuts per a la formació de personal investigador (FPI)

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 122, de dia 11 de juliol de 2020, s'ha publicat Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca, de 7 de juliol de 2020, per la qual es convoquen ajuts per a la formació de personal investigador (FPI) i la formació de personal investigador empresarial (FPI-E), així com subvencions per a taxes acadèmiques.

Bases reguladores

La Llei 7/1997, de 20 de novembre, de la recerca i del desenvolupament tecnològic, té per objecte fomentar la recerca científica, la innovació tecnològica i la normalització i l'homologació necessàries per incrementar el coneixement científic a les Illes Balears i per accelerar-ne la integració en el mercat europeu i la presència en els mercats internacionals, entre altres normatives.

Objectius

L'objecte de la convocatòria és atorgar subvencions a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic i a empreses ubicades a les Illes Balears per finançar catorze ajuts per formar personal investigador, l'objectiu de les quals és formar en recerca científica i tècnica titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral; i també, s'atorguen subvencions destinades a cobrir les taxes acadèmiques per al personal investigador en formació, que inclouen la tutela acadèmica de doctorat, l'obertura i el manteniment de l'expedient, i la defensa de la tesi doctoral.

Beneficiaris, entre d'altres:

a) Tenir la nacionalitat espanyola, ser nacional d'un país membre de la Unió Europea o ser estranger resident a Espanya.

b) Tenir la titulació de grau, llicenciatura, enginyeria o arquitectura.

c) Estar matriculada o admesa en un programa oficial de doctorat, per a l'any acadèmic 2020-2021, d'acord amb la normativa vigent.

També podran sol·licitar l'ajuda aquelles personis candidates que, en el moment de presentació de la sol·licitud, no estiguin matriculades o admeses en un programa de doctorat, i que es trobin en disposició de ser admeses en la data d'acceptació de l'ajuda.

Quantia

Es destina un import màxim d'1.344.490,00 euros a aquesta convocatòria, que té caràcter pluriennal.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és de dia 13 de juliol fins a dia 7 d'agost de 2020.

[Fonts: IdISBaBOIB. Núm. 211. 11/07/2020]

[Foto: Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca]