En el BOE d'11 de juny s'ha publicat l'Ordre SSI/1054/2013, de 3 de juny, per la qual es convoquen subvencions a entitats de qualsevol titularitat, sense ànim de lucre, destinades al finançament de programes de prevenció i control de la infecció per VIH i sida per a l'any 2013. Així mateix, s'estableixen les bases reguladores de la citada convocatòria.

L'objectiu de la convocatòria és la consecució de la igualtat dels ciutadans en la prevenció i control de la infecció per VIH.

Amb aquestes ajudes es pretén coordinar i complementar les actuacions de les administracions públiques que integren el Pla Nacional sobre la Sida, sense perjudici que les Comunitats Autònomes siguin informades de les convocatòries i col·laborin en l'avaluació dels programes presentats.

Llegeix més...

La Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), entitat depenent de la Secretaria d'Estat de R+D+I del Ministeri d'Economia i Competitivitat, ha obert la Convocatòria d'Ajudes per al foment de la Cultura Científica i de la innovació 2013. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 17 de maig de 2013.

La convocatòria cerca fomentar l'activitat divulgadora i de comunicació per apropar la ciència i la innovació als ciutadans. La seva publicació renova el compromís de la Secretaria d'Estat de R+D+I, amb la promoció de la cultura científica i tecnològica a través de l'educació, la formació i la divulgació.

Llegeix més...

La Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària ha convocat les ajudes Isabel Fernández per a la realització de tesis doctorals. El termini d'enviament dels projectes finalitza el proper 30 d'abril.

Podran optar a aquestes ajudes els metges/es de família i soci/a de la semFYC, a més de tenir el doctorat o la suficiència investigadora.

Aquestes convocatòria, de caràcter anual,  té com a objectiu estimular la recerca en el camp de la Medicina de Família i Comunitària. En concret es daran tres ajudes per un import de 6.000 cada cuna per als projectes seleccionats.
Llegeix més...

La Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació del Ministeri d'Economia i Competitivitat ha publicat la concessió de les ajudes corresponents als Subprogrames Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, Torres Quevedo i Personal Tècnic de Suport per una quantia total de 104 milions d'euros. A través d'aquests subprogrames es concediran un màxim de 940 ajudes per a la contractació de doctors i de personal tècnic.

Entre les principals novetats, destaquen les incloses en el subprograma Ramón y Cajal, que incrementa el finançament de les ajudes concedides i adquireix un major compromís amb l'estabilització dels investigadors. En aquest sentit, aquesta convocatòria porta incorporades ajudes per estimular la creació de places estables per als investigadors.

Llegeix més...

S'ha publicat en el diari oficial de la Unió Europea la convocatòria de propostes en el marc del programa de treball de 2013 del programa específic «Capacitats» del Setè Programa Marco d'Accions de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Demostració (2007 a 2013) a les àrees "regions del coneixement" i "potencial de recerca".

El programa Capacitats té com a objectiu augmentar les capacitats de recerca i innovació a tota Europa i assegurar el seu aprofitament òptim. El seu pressupost es reparteix entre set àrees diferents: infraestructures i recerca, recerca en benefici de les PIME, regions de coneixement i suport a les agrupacions regionals de recerca, potencial investigador de les regions de convergència, ciència i societat, suport al desenvolupament coherent de les polítiques de recerca i cooperació internacional.

Llegeix més...

L'Associació Espanyola Contra el Càncer convoca ajudes per a projectes de recerca oncològica per a l'any 2013. En total hi ha quatre ajudes a projectes de recerca amb les seves corresponents modalitats, i dos programes de formació, que és concreten en:

Ajudes per a grups coordinats de recerca. La finalitat d'aquesta convocatòria és la concessió d'ajudes financeres a línies de recerca desenvolupada per grups estables i competitius que promoguin una recerca oncològica traslacional amb un component bàsic clínic. L'ajuda concedida per l'associació serà de fins a 240.000 € bruts a l'any, renovables anualment fins a un màxim de cinc Anys. Hi ha dues modalitats per a aquesta ajuda: la modalitat A para un sol grup d'investigadors, i la modalitat B per almenys dos grups. La data límit per presentar les sol·licituds és el 31 de gener del 2013.

Llegeix més...

Al BOIB del 30 de novembre es publica la resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, del 6 de novembre de 2012 per la qual s’ofereixen ajuts per dur a terme accions especials en R+D.

Els objectius científics que s’intenten assolir amb aquests ajuds son promoure l’intercanvi i la difusió del coneixement científic, consolidar la activitat investigadora, integrear la recerca de les Illes Balears i potenciar un increment del potencial científic.

Les accions que poden ser objecte de les ajudes son les actuacions de preparació de propostes per a la participació d’equips de recerca en el Programa Marc d’R+D+I de la UE, les accions de política científicotecnològica que tinguin una urgència i un interès especials, les actuacions concertades de caràcter científicotècnic, el suport a les activitats de difusió i d’explotació de tecnologies i resultats d’R+D i el reforçament de les necessitats en equips tecnològics i infraestructura destinats a la recerca.

Llegeix més...