Categoria: Premis

El Ministeri de Ciència i Innovació convoca els Premis Nacionals d'Investigació 2021

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Aquests guardons són el reconeixement més important d'Espanya en l'àmbit de la investigació científica. El 2022 es crearan els Premis Nacionals d'Investigació dirigits exclusivament a joves. 

El Ministeri de Ciència i Innovació ha convocat els Premis Nacionals d'Investigació 2021, amb l'objectiu de donar estabilitat i visibilitat a aquests guardons i promoure el seu impuls i reconeixement entre la comunitat científica. Creats el 1982, aquests premis són el reconeixement més important d'Espanya en l'àmbit de la investigació científica. Aquesta és la segona vegada que es convoquen les 10 modalitats d'aquests premis en un mateix any.

Els premis tenen com a objectiu reconèixer el mèrit dels investigadors i les investigadores de nacionalitat espanyols que estiguin desenvolupant una tasca destacada en camps científics de rellevància internacional i que contribueixin excepcionalment a l'avenç de la ciència, al millor coneixement de l'ésser humà i la seva convivència, a la transferència de tecnologia i al progrés de la Humanitat.

La quantia total dels premis ascendeix a 300.000 euros, amb una dotació econòmica de 30.000 euros per a cada una de les categories:

 • Premi Nacional Blas Cabrera, en l'àrea de Ciències Físiques, dels Materials i de la Terra.
 • Premi Nacional Enrique Moles, en l'àrea de Ciència i Tecnologia Químiques.
 • Premi Nacional Alejandro Malaspina, en l'àrea de Ciències i Tecnologies dels Recursos Naturals.
 • Premi Nacional Julio Rey Pastor, en l'àrea de Matemàtiques i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.
 • Premi Nacional Juan de la Cierva, en l'àrea de Transferència de Tecnologia.
 • Premi Nacional Gregorio Marañón, en l'àrea de Medicina.
 • Premi Nacional Santiago Ramón y Cajal, en l'àrea de Biologia.
 • Premi Nacional Leonardo Torres Quevedo, en l'àrea d'Enginyeries.
 • Premi Nacional Pascual Madoz, en l'àrea de Dret i Ciències Econòmiques i Socials.
 • Premi Nacional Ramón Menéndez Pidal, en l'àrea d'Humanitats.

Poden ser candidats i candidates les persones de nacionalitat espanyola que la seva tasca investigadora constitueixi una contribució eminent al progrés de la ciència i la tecnologia. A més, en el moment de la presentació de la seva candidatura, hauran d'haver realitzat una part significativa de la seva carrera investigadora a Espanya, estar en actiu i desenvolupant una feina rellevant dins de la seva especialitat i reconeguda internacionalment. Igualment, no han d'haver estat presentats prèviament, en aquesta mateixa convocatòria, en una altra candidatura a qualsevol dels premis recollits en aquesta ordre.

Les candidatures han de presentar-se d'acord amb algun dels següents procediments: per iniciativa de cinc investigadors de prestigi, espanyols o estrangers, o per iniciativa d'alguna de les següents institucions espanyoles o les homòlogues estrangeres: universitats, Organismes Públics d'Investigació, Reials Acadèmies de l'Institut d'Espanya, societats científiques i col·legis professionals de l'àrea a la qual es presenta la candidatura, o centres d'I+D i de promoció de la I+D públics o privats sense ànim de lucre.

El termini per a presentar candidatures finalitza el 15 d'octubre i s'han de presentar mitjançant els mitjans telemàtics disponibles a la web del Ministeri de Ciència i Innovació.

[Font: Ministeri de Ciència i Innovació. 24/09/2021]

[Foto: Ariadna Creus i Àngel García. CCIIC / Infermeres registrant dades al laboratori / CC0 1.0 Universal]