Categoria: Premis

5a convocatòria dels Premis d'Investigació de la Fundació Jesús Serra

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

L'objectiu de la convocatòria és reconèixer la trajectòria d'excel·lència i contribucions excepcionals a la recerca en nutrició i alimentació amb impacte en la salut, de científics joves que fan feina a Espanya en camps com la investigació bàsica, clínica, epidemiològica i tecnològica.

Requisits del candidat

  • No tenir 46 anys en el dia de tancament d'aquesta convocatòria, el 5 de maig de 2023.
  • Ser investigadors espanyols o estrangers amb un mínim de 3 anys d'investigació a España.
  • Ser investigador/a en l'àmbit de la nutrició o alimentació, i estar adscrit o pertànyer a un centre d'investigació o universitat espanyola de reconegut prestigi.
  • Rebre l'aval dels seus caps de projecte o professionals de reconegut prestigi vinculats a universitats, hospitals o centres i xarxes d'investigació a Espanya.

Es podran superar, excepcionalment, els 46 anys si el candidat ha interromput la seva carrera temporalment a conseqüència del naixement o adopció de fills, i també de la seva cura durant els primers mesos de vida. Aquests mesos d'extensió s'hauran d'acreditar degudament.

Dotació econòmica

35.000 euros bruts per cada categoria. El premi haurà d'anar dirigit a la investigació i a activitats relacionades amb el projecte presentat. Queden exclosos els costos indirectes.

Termini de presentació de sol·licituds

La data límit és el dia 5 de maig de 2023.

[Font: Fundació Jesús Serra]

[Foto: stevepb / Olive oil / Pixabay License]