La Comissió d’Investigació de L’Hospital Universitari Son Espases ha organitzat l’acte de lliurament dels Premis d’Investigació 2012 amb l’objectiu de reconèixer i destacar els treballs d’investigació realitzats pels professionals de l’HUSE, durant l’any 2012.

Per aquest motiu, s’ha fet l’entrega dels premis als candidats seleccionats en les modalitats de Millor Publicació Científica, Projectes Pilot i Borsa de Viatge.

El premi a la Millor Publicació ha estat concedit a Antonio M. Gutiérrez García i a Francisco J. Mestre Mestre, per una col·laboració entre els serveis de Radioteràpia i la Unitat de Limfomes del Servei d’Hematologia de l’HUSE. El treball explica el paper crític de la molècula COX-2 a la resposta i resistència al tractament de les cèl·lules malignes del limfoma de Hodgkin. Aquest avanç permet identificar subgrups de pacients amb aparent bon pronòstic que són tributaris de tractaments més intensos i individualitzats i permetrà millorar els resultats del tractament actual; així com la introducció de noves drogues per al tractament d’aquest limfoma.

Llegeix més...

La Fundació MAPFRE ha convocat les Beques Ignacio Hernando de Larramendi 2012. Aquestes beques van dirigides a la recerca o formació de professionals iberoamericans i portuguesos, i cuatre d'elles són específiques de l'àrea de salut.

Els temes sobre els quals han de versar la formació o la recerca són els següents: cirurgia ortopèdica, traumatologia i rehabilitació; dany cerebral i medul·lar (excloent neurodegeneratives); valoració del dany corporal; qualitat i seguretat clínica; alimentació i exercici físic.

La dotació de cadascuna de les beques és de 15.000€ i la seva durada d'un any a partir de la formalització de la mateixa.

Llegeix més...

El Col·legi d’Infermeria de les Illes Balears convoca la concessió de beques per a activitats formatives a infermeres/ers per un import total de 35.000€, dels quals 3.000€ són aportats per “La Caixa”.

Podran sol·licitar beques els col·legiats del COIBA, que estiguin al corrent de les quotes col·legials, per a qualsevol tipus d’activitat formativa de postgrau que estigui relacionada amb la professió infermera i que hagi estat realitzada i finalitzada entre l’1 de Setembre de 2011 i el 31 d’Agost de 2012. Queda exclosa de la convocatòria l’assistència a congressos, seminaris i tallers, així com els cursos realitzats en modalitat a distància i sense hores presencials, a excepció dels acreditats com a postgraus Universitaris.

Llegeix més...

L'Agrupació Mutual Asseguradora concedeix 75 beques per a l'ajuda a nous professionals sanitaris en la preparació de les seves diferents especialitats durant l'any 2012/2013. Aquestes 75 beques es distribueixen en 50 beques per a la subvenció dels cursos de preparació a l'examen de M.I.R, 15 per a cursos de preparació a l'examen de F.I.R, i 10 per a cursos de preparació a l'examen d'I.I.R.

La quantia de cadascuna d'aquestes beques serà d'un màxim de 3.000€ euros en el cas dels cursos M.I.R, de 2.000€ per als cursos F.I.F i d'1.600€ per als cursos I.I.R, destinant-se exclusivament a despeses de docència impartida l'any 2012/2013.

Llegeix més...

La Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació del Ministeri d'Economia i Competitivitat ha publicat la concessió de les ajudes corresponents als Subprogrames Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, Torres Quevedo i Personal Tècnic de Suport per una quantia total de 104 milions d'euros. A través d'aquests subprogrames es concediran un màxim de 940 ajudes per a la contractació de doctors i de personal tècnic.

Entre les principals novetats, destaquen les incloses en el subprograma Ramón y Cajal, que incrementa el finançament de les ajudes concedides i adquireix un major compromís amb l'estabilització dels investigadors. En aquest sentit, aquesta convocatòria porta incorporades ajudes per estimular la creació de places estables per als investigadors.

Llegeix més...

L’Hopital Son Espases publica la convocatoria dels seus premis d’investigació en l’edició corresponent a l’any 2012. L’objectiu d’aquests premis és reconeixer els treballs d’investigació publicats per professionals de l’Hospital Universitari Son Espases.

Els premis tenen dos modalitats. La motalitat A es per a la millor publicació de l’HUSE y la modalitat B, que es subdivideix en tres premis: premi a la millor publicació de l’HUSE feta per residents, premi a la millor publicació de l’HUSE feta per becaris i premi a la millor publicació de l’HUSE altres disciplines (Infermeria, Fisioterapeutes, Tècnics de laboratori i altres).

La dotació per a la modalitat A es de 3.000 € i per la modalitat B de 1.500 € per a cadascun dels tres premis. El termíni per entregar la documentació acaba el 30 de novembre de 2012. Es poden consultar els requisits, la documentació a presentar i informació mes detallada sobre els premis a través de l'enllaç que es proporciona a continuació.

Llegeix més...

La Fundació Grünenthal ha convocat els Premis de Recerca en Dolor corresponents a la edició de 2012. L'objecte d'aquesta convocatòria és la promoció específica de la recerca científica duta a terme per investigadors i/o clínics o grups d'investigadors que desitgin desenvolupar un projecte de recerca relacionat amb la fibromiàlgia.

Podran optar a aquest premi els treballs originals, de caràcter independent, publicats o acceptats per a la seva publicació en el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2012.

El premi té una dotació de 12.000€. Informació més detallada sobre aquesta convocatòria es pot trobar en l'enllaç proporcionat al final d'aquest article.

Llegeix més...

S'ha publicat en el diari oficial de la Unió Europea la convocatòria de propostes en el marc del programa de treball de 2013 del programa específic «Capacitats» del Setè Programa Marco d'Accions de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Demostració (2007 a 2013) a les àrees "regions del coneixement" i "potencial de recerca".

El programa Capacitats té com a objectiu augmentar les capacitats de recerca i innovació a tota Europa i assegurar el seu aprofitament òptim. El seu pressupost es reparteix entre set àrees diferents: infraestructures i recerca, recerca en benefici de les PIME, regions de coneixement i suport a les agrupacions regionals de recerca, potencial investigador de les regions de convergència, ciència i societat, suport al desenvolupament coherent de les polítiques de recerca i cooperació internacional.

Llegeix més...

L'Associació Espanyola Contra el Càncer convoca ajudes per a projectes de recerca oncològica per a l'any 2013. En total hi ha quatre ajudes a projectes de recerca amb les seves corresponents modalitats, i dos programes de formació, que és concreten en:

Ajudes per a grups coordinats de recerca. La finalitat d'aquesta convocatòria és la concessió d'ajudes financeres a línies de recerca desenvolupada per grups estables i competitius que promoguin una recerca oncològica traslacional amb un component bàsic clínic. L'ajuda concedida per l'associació serà de fins a 240.000 € bruts a l'any, renovables anualment fins a un màxim de cinc Anys. Hi ha dues modalitats per a aquesta ajuda: la modalitat A para un sol grup d'investigadors, i la modalitat B per almenys dos grups. La data límit per presentar les sol·licituds és el 31 de gener del 2013.

Llegeix més...

La Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears convoca els seus premis institucionals corresponents a l curs 2012-2013. Aquests premis reconeixen trajectòries, accions i projectes de diferents tipus de professionals sanitaris i no sanitaris, i cobreixen activitats relacionades amb el mon de la salut, les quals abasten des de treballs de recerca fins a accions divulgatives o educatives.

De entre els premis lliurats, el premi "Josep Trueta" de Recerca científica, el premi "Jaume Aiguader i Miró" de Divulgació i Educació Sanitàries i el premi "Ramon de Teseràch" a l'actuació cívica d'entitats per a la promoció de la salut, tenen una dotació econòmica de 3.000 euros. Mentre que el premi “Acadèmia/CAMFiC” a la millor iniciativa de millora dels serveis sanitaris en atenció primària està dotat amb 4.000 euros.

Llegeix més...

Subcategories